Wpływ smogu na człowieka

Polskie miasta aktywnie walczą o obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Wpływ smogu na zdrowie to zagadnienie, z którego nie wszyscy zdają sobie sprawę. A wyjątkowo groźny dla układu oddechowego i krążenia jest drobny pył zawieszony – PM 2.5.

Narażeni na zanieczyszczenia powietrza są wszyscy, ale jego skutki jako pierwsze odczuwają osoby z chorobami układu oddechowego, astmą i alergią, a także dzieci, kobiety w ciąży i ludzie w podeszłym wieku.

Im większe zanieczyszczenie, które utrzymuje się przez kilka dni, tym częściej pojawiają się przypadki przewlekłego zapalenia oskrzeli, chronicznego kaszlu, astmy, czy niewydolności płuc. Smog wpływa także na ogólne osłabienie organizmu oraz w perspektywie długofalowej jest jedną z przyczyn miażdżycy, zawałów, wylewów, a nawet nowotworów złośliwych (np. raka płuc). W konsekwencji zwiększa się ilość przedwczesnych zgonów.

O tym w jaki sposób reaguje ciało człowieka na zanieczyszczenia powietrza, opowiedział nam dr n. med.  Piotr Dąbrowiecki z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii, który obserwuje zwiększającą się liczbę zgłoszeń pacjentów „z incydentem smogowym” do szpitali.

Najbardziej naszemu zdrowi zagraża drobny pył zawieszony – PM 2.5. W jego skład wchodzą m.in. siarkę, metale ciężkie, dioksyny, alergeny oraz węglowodory aromatyczne (w tym rakotwórczy benzo(a)piren). Trafia on do pęcherzyków płucnych, z których przenosi się do krwiobiegu i naczyń krwionośnych. Natomiast większe ziarna pyłu mogą wywołać stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła.