Chcesz mieć ogródek pod blokiem lub na osiedlu? Możesz dostać dofinansowanie!

Chcesz mieć ogródek pod blokiem lub na osiedlu? Możesz dostać dofinansowanie! Ruszył nabór do nowej edycji projektu „Zielona Ławeczka” Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Chętni mogą otrzymać dofinansowanie na zazielenianie ogródków osiedlowych oraz stworzenie miejsc spotkań i wypoczynku. Co trzeba zrobić?

To już szósta edycja projektu „Zielona Ławeczka” opracowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Po raz kolejny mieszkańcy mogą wykazać się inicjatywą i upiększyć swoją okolicę. Z korzyścią dla wszystkich.

Jak wziąć udział w projekcie?

Do projektu „Zielona Ławeczka” mogą zgłaszać się zespoły sąsiedzkie składające się przynajmniej z pięciu osób. Przygotowują projekt aranżacyjny danego miejsca, a następnie prowadzą rozmowy z mieszkańcami osiedla. Po konsultacjach składają wniosek, w którym przedstawiają swoje koncepcje. Jeśli projekt uzyska akceptację, zespół sąsiedzki otrzyma dofinansowanie w wysokości 1200 zł na zazielenienie danego terenu oraz nagrodę rzeczową – ławkę parkową o wartości 450 zł. Chętni zgłaszający swoją propozycję mogą skorzystać z porad architektów krajobrazu.

W projekcie mogą brać udział mieszkańcy osiedli, które są zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie lub samorządy z miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Organizator przeznaczył 110 tys. zł na zazielenianie zaniedbanych miejsc na osiedlach.

Zespół trzeba zarejestrować na stronie zielonalaweczka.pl. Wniosek należy złożyć w terminie do 17 maja.

Źródło: zielonalaweczka.pl