Cień szansy dla małych inwestorów

Cień szansy dla małych inwestorów

Dziś miała miejsce konferencja prasowa w Sejmie, gdzie przedstawiciele organizacji branży OZE zaprotestowali przeciwko nowelizacji prawa przestrzennego. PSL obiecuje zaproponowanie poprawek, które zakładają m.in. podniesienie progu mocy instalacji OZE, dla których będzie wymagany MPZP, z 40 kW do 250 kW.

Główne aspekty na jakie uczestnicy konferencji zwrócili uwagę to m.in.: brak – zgodnie z planami posłów z sejmowej komisji infrastruktury – konieczności spełniania wymogów uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku takich inwestycji jak budowa linii przesyłowych czy elektrowni węglowych. Kolejna warta uwagi sprawa poruszona została przez dyrektor generalną Polskiej Izby Gospodarki Energii Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR), podkreśliła ona, że realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to proces bardzo kosztochłonny i mogący trwać kilka lat. Dodała, że przyjęcie nowelizacji w formie zaproponowanej przez posłów „drastycznie zahamuje rozwój energetyki odnawialnej na terenach wiejskich”. Kolejne zarzuty ze strony obecnych to głosy, że zmiany są niezgodne z ustawą o OZE, oraz że są ciosem w stronę małych przedsiębiorców realizujących niewielkie instalacje, których nie stać na przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obecny na konferencji poseł PSL, Artur Bramora, zapewnił, że jego partia zgłosi poprawki do procedowanej nowelizacji zakładające m.in. podniesienie progu mocy instalacji OZE, dla których będzie wymagany MPZP, z 40 kW do 250 kW. Inny poseł, z koła poselskiego Biało-Czerwoni (Jacek Najder), powiedział, że będzie wnioskować o podniesienie tego progu do 1 MW, czyli zgodnie z wcześniejszymi propozycjami zgłoszonymi przez organizacje reprezentujące branżę OZE.

Wynika z tego, że dzisiejsze drugie czytanie Projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy prawo budowlane (druk sejmowy 2964) może odbyć się bardzo burzliwie, ale z korzystnym skutkiem dla małych przedsiębiorców.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.