Cleantech Revolution Tour Warszawa 6 – 8 listopada

Elektromobilność jest dzisiaj trendy. W Europie jest ważna w kontekście przyszłości transportu, zmian klimatu, zanieczyszczenia powietrza i magazynowania energii. W Polsce, która dopiero stawia pierwsze kroki na tym polu, to także ważki temat. Zielone światło elektromobilności daje polski rząd, który pracuje nad projektem ustawy mającej na celu rozwój rynku samochodów elektrycznych w naszym kraju. Temat ten jednak ciągle mierzy się ze sporą ilością mitów, które w równej mierze wynikają z niewiedzy, jak i z faktu, że dziedzina jest nowa i wiedza ekspercka jest nieliczna i dostępna raczej poza granicami naszego pięknego, nadwiślańskiego kraju.

Gdzie zatem zdobywać taką wiedzę? Oczywiście z Zachodniej Europy, będącej znacznie dalej na drodze do elektromobilności. Faktem jednak jest także, że nasze miasta, i generalnie Europa Środkowo-Wschodnia, charakteryzują się nieco inną dynamiką niż Zachód. Czy znaczy to, że nie możemy czerpać z jego doświadczeń? A może, ucząc się na bazie doświadczeń Zachodniej Europy w zakresie elektromobilności, możemy wypracować własny sposób na elektromobilność?

Fotowoltaika od Columbus Energy

Aby spotkać wiodących ekspertów rynku samochodów elektrycznych i elektromobilności z Europy, przyjrzeć się doświadczeniom Zachodu w zakresie elektromobilności i zdobyć wiele praktycznych informacji i wskazówek niezbędnych do podjęcia właściwych działań na naszym podwórku, warto wybrać się na konferencję West Meets East: Charging Central & Eastern Europe’s Electromobility Revolution w Warszawie, już 6 i 8 listopada. Konferencję wspólnie organizuje CleanTechnica.com, portal poświęcony zagadnieniom czystej energii i technologiom z tym związanym, bardzo ceniony w USA i na świecie oraz Greenway – firma, która buduje największą infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych w Polsce i Słowacji.

Konferencja West Meets East (Zachód spotyka Wschód) jako pierwsza w Polsce przyjrzy się dokładnie ekosystemowi elektromobilności rodzącemu się właśnie w tym rejonie Europy centralnej i wschodniej. Będzie doskonałą okazją do spotkania z wiodącymi ekspertami z obszaru elektromobilności, zapoznania się z najważniejszymi kwestiami związanymi z rozwojem rynku oraz zdobycia dużej dawki wiedzy. W trakcie omawiana będzie zróżnicowana infrastruktura ładowania i jej rozwój w naszym regionie Europy, samochody elektryczne i ich rynek – zarówno pod kątem technologicznym i ekonomicznym, ale też prezentujący doświadczenia i preferencje użytkowników z Europy Środkowo Wschodniej, a także regulacje prawne i inwestycje publiczne. Co może ważniejsze, w drugim dniu konferencji przedstawiony zostanie dokument “Dobre praktyki infrastruktury ładowania w Europie Środkowo-Wschodniej”, zawierający wytyczne i wskazówki dla samorządów lokalnych, których rola w planowaniu infrastruktury ładowania będzie całkiem spora, kiedy ustawa o elektromobilności wejdzie w życie.

Konferencja będzie wyjątkową okazją do zapoznania się z aktualnym stanem rozwoju rynku i zdobycia wiedzy w bezpośredniej rozmowie z osobami zajmującymi się tą tematyką zawodowo na co dzień. Szczerze polecamy i do zobaczenia na miejscu.