Co ze smogiem? Partie odpowiadają Polskiemu Alarmowi Smogowemu

Komitety wyborcze odpowiedziały Polskiemu Alarmowi Smogowemu na pytania o walkę o czyste powietrze nad Polską. Wnioski? Kopciuchy do likwidacji, a na szkodliwą emisję z przemysłu nie ma konkretnych pomysłów.

Czyste powietrze

Polski Alarm Smogowy zapytał o trzy bloki tematyczne i rozwiązania, na które postawiłyby partie w celu rozprawienia się ze smogiem. Wśród wszystkich komitetów panuje zgoda co do likwidacji kopciuchów i ich wymiany na piece nowej generacji. PSL chciałoby już do 2023 roku pozbyć się wszystkich starych pieców opalanych węglem lub drewnem, KO wydłuża ten czas do 2030 roku, a Lewica proponuje wymianę 2 mln kotłów w ciągu 15 lat. PiS z kolei chce udoskonalić działanie swojego sztandarowego programu proekologicznego „Czyste Powietrze” i przeznaczyć 103 miliardy zł na rzecz wymiany pieców i termomodernizacji. PiS, KO i Konfederacja widzą też nowe źródło finansowania walki ze smogiem – przychody z handlu uprawnieniami do emisji CO².

Fotowoltaika od Columbus Energy

Ekologiczny transport

W kwestii transportu PAS zwraca uwagę, że wciąż jest mało konkretów. Partie zgadzają się, że należy zmienić przepisy regulujące sprawę usuwania filtrów DPF (tylko PSL nie pochylił się nad tym problemem). PSL popiera za to zakaz importu starych samochodów, które nie spełniają norm ochrony środowiska. Natomiast KO i PiS proponują finansową zachętę w wyborze aut mniej emisyjnych. Przeciwko jakimkolwiek ograniczeniom jest Konfederacja. Większość partii (poza PiSem) podkreśla konieczność rozwoju transportu publicznego w miastach i na obszarach wiejskich.

Emisja z przemysłu

Na przemysł nie ma w komitetach wyborczych pomysłów. Partie widzą wady systemu, proponują reformę Inspekcji Ochrony Środowiska, która mogłaby przełożyć się na dokładniejszą kontrolę przedsiębiorstw. Lewica widzi tu miejsce dla Agencji Ochrony Przyrody, która miałaby nadzorować firmy i spółki najbardziej zanieczyszczające środowisko. Konfederacja chce robić kontrole wyrywkowo, PiS postuluje stały monitoring. KO szansę na uszczelnienie wadliwego systemu widzi w przeglądzie norm emisji przedsiębiorstw.

*

– Cieszy ponadpartyjna zgoda i wola działania na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym kraju. Jednak wola działania to zbyt mało. Oczekujemy, że partie przedstawią konkretne programy naprawcze we wszystkich trzech obszarach. Niestety, w szczególności w zakresie emisji transportowych i przemysłowych partie muszą jeszcze odrobić lekcje. W tych obszarach zabrakło konkretów komentuje Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.