Columbus Energy S.A. wypełnia prognozy finansowe

Columbus Energy S.A., Spółka działająca w branży Odnawialnych Źródeł Energii, wykonała w lipcu oraz sierpniu br. 119 montaży instalacji fotowoltaicznych, których łączna wartość wyniosła 4,6 mln zł brutto. Razem w lipcu i sierpniu br. spółka zanotowała zysk brutto w wysokości 1,2 mln zł.

W sierpniu 2015 r. Columbus Energy S.A. przedstawiła prognozy finansowe zakładające osiągnięcie w tym roku prawie 4,7 mln zł zysku brutto oraz 20,6 mln zł przychodów brutto ze sprzedaży. W lipcu br. Spółka rozpoczęła swoją właściwą działalność operacyjną, a więc realizację instalacji fotowoltaicznych, i już w pierwszym miesiącu osiągnęła próg rentowności. Prognozowane przychody ze sprzedaży we wrześniu br. mają wynieść 4 mln zł brutto, a zysk brutto ukształtować się na poziomie 1,1 mln zł. Columbus Energy S.A, przewiduje na IV kwartał br. osiągnięcie zysku brutto w wysokości 4 mln zł przy przychodach brutto na poziomie 12 mln zł. Natomiast w 2016 r. szacowane przychody brutto ze sprzedaży Spółki mają wynieść 145 mln zł.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Jak komentuje Prezes Zarządu Spółki, Łukasz Górski, ostatnie dwa miesiące były owocne dla firmy, a szybko osiągnięty próg rentowności potwierdza efektywność modelu biznesowego. Spółka dąży do tego, by stać się liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. We wrześniu br. Columbus Energy S.A. otrzymała pożyczkę od głównego akcjonariusza JR HOLDING S.A. w wysokości 500 tys. zł, która została przekazana na zasilenie kapitału obrotowego. Obecnie JR HOLDING S.A. wraz z podmiotami powiązanymi posiada łącznie 10.307.740 sztuk akcji Spółki, co stanowi 49,5 proc. udziału w jej kapitale zakładowym oraz 46,91 proc. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W lipcu 2015 r. Spółka zawarła porozumienie z notowaną na rynku NewConnect Spółką Columbus Capital S.A. odnośnie ustalenia podstawowych warunków połączenia obu podmiotów. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem wycen obydwu spółek. Transakcji fuzji ma umożliwić efektywne wykorzystanie potencjału tych podmiotów oraz zbudowanie pozycji lidera na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Ponadto Spółka prowadzi rozmowy z funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami PE/VC na temat ich możliwego zaangażowania kapitałowego. Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych wynika z dobrych perspektyw dla branży OZE w Polsce w nadchodzących kwartałach i latach, głównie dla rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także z dobrej oceny modelu biznesowego Spółki, jej strategii rozwoju oraz planów sprzedażowych. Jak podaje Prezes Górski, Spółka zamierza kontynuować także działalność inwestycyjną oraz zmienić nazwę na Columbus Holding S.A. Długoterminowe plany zakładają ponadto zmianę rynku notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie.