Czyste Powietrze – jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Pomagamy w złożeniu wniosku w programie “Czyste Powietrze”. Wystarczy zgłosić się tutaj.

 

Czyste Powietrze – osiem kroków do dofinansowania.

  1. Zapoznaj się z warunkami programu – Zdobądź wiedzę na temat warunków technicznych i zasad programu Czyste Powietrze. Więcej informacji możesz pozyskać, dzwoniąc do naszych Konsultantów (Infolinia Świata OZE: +48 123 122 806) lub na stronach rządowych i WFOŚiGW.
  2. Zbadanie potrzeb budynku – Zorientuj się, jaki prac wymaga Twój dom i sprawdź, czy spełniają one wymogi programu. Stan obecny i potrzeby budynku powinny zostać określone w audycie energetycznym lub w uproszczonej analizie energetycznej, które później sprawdzi WFOŚiGW.
  3. Złóż wniosek o dotację – Wniosek wypełnij zgodnie z instrukcjami i regulaminem programu. Na stronie właściwego WFOŚiGW znajdziesz listę wymaganych dokumentów. Wniosek złóż do właściwego WFOŚiGW, właściwego dla adresu budynku Twojego domu, w którym będą odbywać się prace. Adresy poszczególnych WFOŚiGW znajdziesz poniżej.
  4. Przyjmij wizytację – Po złożeniu wniosku odbędzie się wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, który sprawdzi, czy stan budynku jest zgodny z dokumentami, które zostały złożone.
  5. Podpisz umowę – Jeśli stan budynku będzie zgodny z złożonymi dokumentami, a wniosek poprawny, WFOŚiGW przygotuje umowę i określi wysokość dofinansowania.
  6. Kiedy dostaniesz dotację z programu czyste powietrze? – Dotacja można być wypłacona w kilku transzach ze względu na realizację poszczególnych etapów prac w Twoim domu. Jeśli coś zmieni się w Twojej inwestycji, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
  7. Zakończ inwestycję – W Twoim domu ponownie pojawi się przedstawiciel WFOŚiGW, aby sprawdzić, czy prace zostały w pełni zrealizowane. Ponadto WFOŚiGW ma możliwość kontroli inwestycji pod kątem jej trwałości w ciągu 3 lat.
  8. Rozlicz się – Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze zostanie rozliczone po zrealizowaniu i weryfikacji wszystkich prac.

Pozyskamy dla Ciebie dofinansowanie

Osoby, które zainteresowane są dofinansowaniem do wymiany kotła, dociepleniem budynku, lub innymi pracami obniżającymi koszty ogrzewania budynku, zapraszamy do rejestracji na stronie swiatoze.pl/czystepowietrze – zgłoszenie wniosku pozwoli nam na ustalenie najlepszych parametrów technicznych dla Twojego domu oraz pomoc w uzyskaniu dofinansowania na wymianę pieca lub docieplenia budynku.