W Dąbkach powstanie dachowa instalacja fotowoltaiczna

W Dąbkach powstanie dachowa instalacja fotowoltaiczna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podpisał właśnie umowę na dofinansowanie budowy kolejnej instalacji fotowoltaicznej w tym województwie. Beneficjentem dofinansowania będzie spółka z Dąbek zarządzająca Hotelem Delfin. Środki pozyskane z WFOŚiGW posłużą do budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy około 100 kWh, która zasilać będzie rzeczony hotel.

Instalacja finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego kosztować ma w sumie 650 tysięcy złotych, z czego 445 tysięcy pokryć ma dofinansowanie. Na instalację składać się ma 357 modułów, które – jak szacuje inwestor – produkować mają 90 MWh rocznie. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów prądu w hotelu o około 25%.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.