Do jakich celów można wykorzystać geotermię?

Energia geotermalna należy do najbardziej popularnych odnawialnych źródeł energii. Pozyskuje się ją z ciepła wód, gruntu i skał znajdujących się pod powierzchnią Ziemi. Do jakich celów warto ją wykorzystać? Zadaliśmy to pytanie ekspertom.

Nasze marzenie o pozyskiwaniu źródła ciepła z wód geotermalnych pojawiło się kilka lat temu. Przede wszystkim [zostało] zainspirowanie naszym sąsiadem, który jest, można powiedzieć, liderem w tej materii, [czyli] samorządem miasta Mszczonowa. Zainspirowani rozmowami z panem burmistrzem zaczęliśmy marzyć i na szczęście te nasze marzenia zbiegły się z konkretnymi działaniami rządu Rzeczpospolitej, który potraktował wody geotermalne jako źródło strategiczne, jeśli chodzi o źródło ciepła – zauważył Piotr Osiecki, burmistrz miasta Sochaczew.

Przedstawiciele Sochaczewa zdecydowali się na skorzystanie z dofinansowania przyznawanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskane pieniądze umożliwiły przeprowadzenie próbnego odwiertu, który ma wykazać, czy w obrębie miasta możliwe będzie korzystanie z energii geotermalnej. Koszt próbnego odwiertu w całości został pokryty z funduszy przyznanych przez NFOSiGW.

Działaniem z zakresu upowszechnienia geotermii wykazało się również miasto Poddębice. Właśnie tam powstała Geotermia Poddębice sp. z o.o., która może się poszczycić nowatorskimi sposobami wykorzystywania wody nie tylko do celów leczniczych, ale również do hodowli alg – roślin, które mają szansę stać się nowym, zielonym paliwem.

Nasza woda termalna jest wykorzystywana w celach rehabilitacyjnych w szpitalu i tę wodę tam doprowadzamy, [a także] w pijalni wody w blisko zlokalizowanym Ogrodzie Zmysłów. Wykorzystujemy ją również do celów kosmetycznych, prowadzimy próby nad hodowlą alg, a w sezonie letnim i – mamy nadzieję, że całorocznie – w basenach termalnych wykorzystywana jest nasza woda – podkreśliła Anna Karska, prezes zarządu Geotermii Poddębice sp. z o.o.

Obecnie udział geotermii w polskim miksie energetycznym nie jest zbyt imponujący, jednak istnieją realne przesłanki, że powyższa sytuacja będzie się zmieniać na korzyść odnawialnych źródeł energii.