Do jakich celów można wykorzystać geotermię?

Energia geotermalna należy do najbardziej popularnych odnawialnych źródeł energii. Pozyskuje się ją z ciepła wód, gruntu i skał znajdujących się pod powierzchnią Ziemi. Do jakich celów warto ją wykorzystać? Zadaliśmy to pytanie ekspertom.

Nasze marzenie o pozyskiwaniu źródła ciepła z wód geotermalnych pojawiło się kilka lat temu. Przede wszystkim [zostało] zainspirowanie naszym sąsiadem, który jest, można powiedzieć, liderem w tej materii, [czyli] samorządem miasta Mszczonowa. Zainspirowani rozmowami z panem burmistrzem zaczęliśmy marzyć i na szczęście te nasze marzenia zbiegły się z konkretnymi działaniami rządu Rzeczpospolitej, który potraktował wody geotermalne jako źródło strategiczne, jeśli chodzi o źródło ciepła – zauważył Piotr Osiecki, burmistrz miasta Sochaczew.

Przedstawiciele Sochaczewa zdecydowali się na skorzystanie z dofinansowania przyznawanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskane pieniądze umożliwiły przeprowadzenie próbnego odwiertu, który ma wykazać, czy w obrębie miasta możliwe będzie korzystanie z energii geotermalnej. Koszt próbnego odwiertu w całości został pokryty z funduszy przyznanych przez NFOSiGW.

Działaniem z zakresu upowszechnienia geotermii wykazało się również miasto Poddębice. Właśnie tam powstała Geotermia Poddębice sp. z o.o., która może się poszczycić nowatorskimi sposobami wykorzystywania wody nie tylko do celów leczniczych, ale również do hodowli alg – roślin, które mają szansę stać się nowym, zielonym paliwem.

Nasza woda termalna jest wykorzystywana w celach rehabilitacyjnych w szpitalu i tę wodę tam doprowadzamy, [a także] w pijalni wody w blisko zlokalizowanym Ogrodzie Zmysłów. Wykorzystujemy ją również do celów kosmetycznych, prowadzimy próby nad hodowlą alg, a w sezonie letnim i – mamy nadzieję, że całorocznie – w basenach termalnych wykorzystywana jest nasza woda – podkreśliła Anna Karska, prezes zarządu Geotermii Poddębice sp. z o.o.

Obecnie udział geotermii w polskim miksie energetycznym nie jest zbyt imponujący, jednak istnieją realne przesłanki, że powyższa sytuacja będzie się zmieniać na korzyść odnawialnych źródeł energii.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Francuscy prosumenci są zwolnieni z podatku od końcowego zużycia energii elektrycznej

Ministerstwo Gospodarki i Finansów wyeliminowało niejasność w kodeksie podatkowym. Francuzi nie podlegają podatkowi od własnego zużycia energii słonecznej – nawet w przypadku instalacji fotowoltaicznych wynajmowanych lub dzierżawionych. Zmiany ustawodawcze pozwalają deweloperom energii odnawialnej na wprowadzenie innowacji w swoich modelach biznesowych.