Do Katowic wrócił puszczyk uralski!

Katowiccy leśni oświadczyli, że odnotowali pojawienie się puszczyka uralskiego w Murckach. Przez kilka miesięcy ukrywali informację, aby nikt nie niepokoił ptaków. Parka puszczyków doczekała się młodych. To ornitologiczna sensacja, gdyż gatunek powrócił do katowickich lasów po 100 latach nieobecności!

Szanse na stałe zasiedlenie się puszczyków uralskich w Katowicach są duże. Parka doczekała się potomstwa. Oczywiście nie można wykluczyć, że ptaki przeniosą się w inne miejsce. Co roku budują nowe gniazdo. Dlatego też leśnicy upraszają, aby nie niepokoić ptaków. Przyznają, że o sensacji wiedzą od miesięcy, ale informacje ukrywali dla dobra puszczyków.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Puszczyki uralskie w sercu Katowic

Już przestaliśmy się dziwić gniazdowaniu bocianów czarnych czy grubodziobów, nawet występowanie kumaków nizinnych nie jest sensacją, ale odkrycie gniazda puszczyka uralskiego, nawet dla mnie było zaskoczeniem – przyznaje Mirosław Wąsiński, pracownik Nadleśnictwa Katowice.

Ptaki znalazły sobie gniazdo w ciekawym miejscu – zaledwie kilka kilometrów od centrum miasta. Mają tam dobre warunki, gdyż las porasta drzewostan bukowy: zwarty z licznymi podłamaniami koron i z dziuplami w szczytowej partii pnia. Sławomir Cichy, rzecznik prasowy nadleśnictwa przyznał także, że puszczyki będą miały spokój, gdyż nadleśnictwo nie planuje żadnych wycinek w tym miejscu przez najbliższe 10 lat. Terytorium lęgowe puszczyków zajmuje średnio 1km2.

fot. Mirosław Wąsiński