Dofinansowania dla startupów energetycznych od PGE, PFR i NCBiR

Najbardziej innowacyjne startupy w Polsce mogą liczyć niebawem na spore dofinansowanie. Powstaje wspólny funduszy inwestycyjny formowany przez Polską Grupę Energetyczną PGE, Polski Fundusz Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem funduszu jest dofinansowywanie projektów z nowoczesnych sektorów, takich jak Przemysł 4.0, digitalizacja, systemy magazynowania energii, elektromobilność, big data czy cyfryzacja kontaktu z klientem. W firmy z tych obszarów fundusz zainwestować chce łącznie 100 milionów złotych.

Fundusz SpeedUp Energy Innovation (SEI) powstał dzięki staraniom i środkom PGE Ventures, PFR Ventures oraz NCBiR. Działać ma jako korporacyjny venture capital, który finansować będzie startupy w zaawansowanej fazie wzrostu. Okres działania SEI przewiduje się na 5 lat. W tym czasie fundusz zainwestować chce w około 12 firm. Pierwsza runda finansowania każdej z nich to około trzech milionów złotych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Polska energetyka potrzebuje innowacji i ludzi, którzy będą je z powodzeniem wdrażać. Nowy fundusz, w moim przekonaniu, pozwoli dynamicznie rozwijającym się startupom pokonywać ostatni etap drogi do końcowego sukcesu, czyli wprowadzenia na polski rynek energetyczny najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Wykorzystanie siły finansowej funduszu i infrastruktury PGE stanowi gwarancję przyspieszenia procesów biznesowych i technologicznych z korzyścią dla odbiorców energii i polskiego przemysłu”, komentuje obecny minister energii, Krzysztof Tchórzewski.

SEI to kolejny krok dla grupy PGE, która wdraża obecnie nowe modele biznesowe, między innymi poszerzając grupę o działalność na rynkach kapitałowych. Potwierdza to umowa inwestycyjna zawarta z PFR. PGE chce poprzez PGE Ventures budować swoją działalność Venture Capital w Polsce.

Jak mówi prezes zarządu PGE, Henryk Baranowski: „Wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju tworzymy dziś fundusz inwestycyjny o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki, a w szczególności dla zwiększenia poziomu innowacji w polskim sektorze energetycznym. Środki, którymi będzie dysponował fundusz SEI, zostaną przeznaczone na rozwój najbardziej innowacyjnych startupów technologicznych, których wzrost wartości może przynieść wymierne korzyści dla całego polskiego przemysłu”.

W ramach SEI PGE Ventures ma pełnić rolę doradczą i inwestycyjną. Finansowanie, jak zakłada strategia PFR, ma dotyczyć w dużej mierze młodych i małych firm. Ma to przyspieszyć budowanie innowacyjnej gospodarki w naszym kraju.

„Cel ten jest realizowany między innymi przez PFR Ventures, które wspólnie z niezależnymi inwestorami i poprzez niezależne fundusze, planuje zainwestować w startupy ok. 4,5 mld złotych. Jednym z takich niezależnych podmiotów jest właśnie SEI”, komentuje prezes PFR, Paweł Borys.

Jak dodaje prezes PFR Ventures, Maciej Ćwikiewicz: „Funduszem będzie zarządzał zespół, którego zadaniem będzie, niezależnie od źródeł kapitału, inwestowanie środków na zasadach rynkowych. Celem funduszu będzie maksymalizowanie wartości spółek, w które zainwestuje oraz maksymalizacja wartości całego portfela aktywów dla inwestorów”.

SEI jest pierwszym na świecie instytucjonalnym funduszem corporate venture capital. Środki na budowę tego funduszu pochodzić mają w połowie z funduszy europejskich (w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

„Nowy fundusz jest dużym krokiem w rozwoju polskiego systemu wspierania projektów B+R. To także najlepsze potwierdzenie, że zeszłoroczną decyzją o powołaniu Funduszu Funduszy (FoF) NCBR odpowiedział na konkretne potrzeby innowatorów dotyczące kolejnych rund finansowania projektów badawczych”, komentuje profesor Maciej Chorowski, obecny dyrektor NCBiR.

„SEI doskonale uzupełni portfolio instrumentów finansowania projektów badawczo-rozwojowych, które startupom oferują takie instytucje jak NCBR czy Grupa PFR”, dodaje prof. Chorowski. Wskazuje on, że fundusz angażować będzie się w najbardziej zaawansowanych fazach rozwoju spółek.

„Na polskim rynku jest wiele inicjatyw wspierających wczesne etapy rozwoju przedsiębiorstw, wciąż brakuje jednak kapitału wspierającego fazę wzrostu i komercjalizacji projektów z fazy seed, czyli tuż przed fazą wdrożenia i uruchomienia. SpeedUp Energy Innovation będzie doskonałym uzupełnieniem tej oferty, tym samym szansą dla przedsiębiorców, którzy przejdą już początkową fazę rozwoju swojej firmy”, komentuje Bartłomiej Gola, który jest jednym z założycieli SpeefUp Group.

SEI kontrolowane będzie w dużej mierze przez PGE, które obecne jest na etapie rozwoju młodych spółek. PGE posiada jednocześnie dostęp do samych innowacyjnych technologii, jak i do dojrzałych startupów. Dodatkowo profil działania SEI pokrywa się z profilem grupy PGE. „Oznacza to, że wybrane projekty, które znajdą się w portfelu inwestycyjnym funduszu SEI, będą mogły zostać sprawdzone w naturalnym środowisku, czyli z wykorzystaniem infrastruktury PGE, obejmującej kopalnie, elektrownie, elektrociepłownie, aktywa dystrybucyjne i systemy obsługi klienta, i potencjalnie wykorzystane w bieżącej działalności Grupy, przyczyniając się do optymalizacji procesów biznesowych oraz rozwoju nowych technologii”, tłumaczy Baranowski.

Przewidywany poziom inwestycji SEI szacuje się na 3–3,5 miliona złotych na okres pięciu lat. Dodatkowo szereg startupów może liczyć na późniejsze inwestycje follow-on lub dokapitalizowanie, nawet w pierwszej rundzie, do poziomu 10 milionów złotych.

Fundusz skupiać się ma na spółkach o wysokim potencjalnie do generowania przepływów finansowych oraz tych startupach, które wyróżniają się wysokim potencjałem technologicznym. Jak zakłada SEI, projekty uwzględnione do finansowania muszą znajdować się co najmniej w fazie tzw. early growth i muszą generować przychody ze swojej działalności. Dodatkowo środki inwestycyjne firmy muszą przeznaczyć przede wszystkim na ekspansję na rynku, a nie np. rozwój samej technologii.

źródło: pge, wnp