Dofinansowanie budownictwa energooszczędnego w woj. dolnośląskim

Podniesienie efektywności energetycznej budynków lub budowa nowych – taki jest cel dofinansowania, o które mogą ubiegać się samorządy z regionu wałbrzyskiego (woj. dolnośląskie). Właśnie ruszył nabór wniosków.

W ramach dofinansowania samorządy z regionu wałbrzyskiego starać mogą się o publiczne inwestycje związane z modernizacją starych obiektów w celu podniesienia ich efektywności energetycznej bądź na budowę nowych budynków. W drugim przypadku również musi być spełniony warunek związany z efektywnością energetyczną, m.in. optymalne zarządzanie energią. Ponadto obiekty muszą spełniać wymagania, które określa rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku o warunkach technicznych i ich usytuowaniu.

Fotowoltaika od Columbus Energy

O dotację samorządy mogą się ubiegać w przypadku termomodernizacji, która podniesie oszczędność obiektu o minimum 25%, oraz w przypadku wymiany źródła ciepła, które obniżą redukcję CO2 o minimum 30% w porównaniu do stanu poprzedniego. Całość dofinansowania może obejmować maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych. Do rozdysponowania jest aż 605,4 tys. złotych.

Wnioski można składać do 9 kwietnia tego roku, a rozstrzygnięcie planowane jest na listopad. Te unijne środki rozdysponowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, z działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowy” i poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowy – ZIT AW”.

źródło: gramwzielone.pl