W Katowicach otwarto biurowiec plus-energetyczny

W budynkach użyteczności publicznej, biurowcach czy innych obiektach urbanistyki miejskiej coraz powszechniej stosuje się technologie, które ograniczają zużycie energii cieplnej lub nawet są energetycznie samowystarczalne. W Katowicach zrobiono krok dalej – otwarto pierwszy w Polsce biurowiec, który wytwarza jej więcej niż potrzebuje.

Słomniki budują pasywnie!

Budynki pasywne wykazują zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na energię niż budynki tradycyjne. Dzięki tego typu rozwiązaniom konstrukcyjnym maleją koszty ogrzewania i zaopatrzenia w energię elektryczną. Niewielkie zapotrzebowanie na ciepło pozwala zmniejszyć…