Dotacje na OZE w woj. lubuskim: nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków na unijne dofinansowanie na rozbudowę systemu dystrybucyjnego w województwie lubuskim. Zrealizowane w ramach konkursu inwestycje przełożą się na zwiększenie możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii. Niebawem ruszy również nabór na dotacje na uruchomienie produkcji energii odnawialnej.

Unijne dofinansowanie obejmie projekty zakładające budowę oraz modernizację sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia. Środki na ten cel przeznaczone są z działania 3.1 “Odnawialne źródła energii” z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ich łączna wartość wynosi 15 mln zł.

Wnioski mogą składać operatorzy systemów dystrybucyjnych, którzy działają na terenie województwa lubuskiego. Nabór zostanie zamknięty 29 listopada bieżącego roku. W ramach konkursu można będzie pozyskać dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych. Rozstrzygnięcia operatorzy mogą spodziewać się w I kwartale przyszłego roku.

Natomiast pod koniec listopada tego roku ruszy również nabór wniosków na dofinansowanie uruchomienia produkcji energii odnawialnej. Do konkursu swoje projekty mogą składać przedsiębiorcy, jednostki sektora publicznego oraz samorządy i ich podmioty. Dofinansowanie obejmie inwestycję w budowę elektrowni wiatrowych, wodnych i biomasowych o mocy do 5 MW, elektrowni fotowoltaicznych do 2 MW oraz elektrowni biogazowych do 1 MW.

Konkurs również jest zorganizowany w ramach działania 3.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Nabór będzie trwał do 30 stycznia przyszłego roku. Do rozdysponowania jest aż 45 mln zł, a maksymalny poziom dotacji to także 85% kosztów kwalifikowanych.