Dotacje na termomodernizacje w woj. podlaskim

W województwie podlaskim będzie można pozyskać środki na termomodernizację budynków wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Białymstoku udzieli pożyczek preferencyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pożyczki preferencyjne ruszają jako efekt zeszłorocznej umowy, którą podpisał Bank Gospodarstwa Krajowego i WFOŚiGW w Białymstoku. Środki dostępne to 17,4 mln zł. Ubiegać o nie mogą się wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Pieniądze można przeznaczyć na: poprawienie efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych, przebudowę systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz na instalacje OZE. W ich ramach można również sfinansować przeprowadzenie audytu energetycznego.

Pożyczka preferencyjna w województwie podlaskim będzie mogła pokryć nawet 100% planowanej inwestycji, ale jej maksymalna wartość to 1 mln zł przy 10-letnim okresie spłaty. Do jej zaciągnięcia nie jest wymagany wkład własny. Nie ma również opłat dodatkowych lub prowizji. Nabór wniosków rozpocznie się już w kwietniu tego roku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Z możliwości otrzymania pożyczki preferencyjnej wyłączone są wspólnoty i spółdzielnie z obszaru ZIT BOF (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego) oraz Łomży i Suwałk, ponieważ mogą one występować po środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.