Earth strike – Generalny Strajk dla Ziemi

Dzisiaj (piątek, 27 września), tydzień po Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, odbędzie się Generalny Strajk dla Ziemi. Tak jak w poprzednim przypadku, obejmie on cały świat.

Aktywiści swoją działalność rozpoczęli 15 stycznia. Wówczas odbył się ich pierwszy protest, następne dwa były w kwietniu oraz sierpniu.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Organizacja Earth Strike International jednoczy aktywistów domagających się proekologicznych działań. Ich program opiera się o przekaz Międzyrządowego Panelu nad Zmianą Klimatu (IPCC) – ciała doradczego działającego przy ONZ. Na stronie Earth Strike International znajdziemy trzy niniejsze postulaty:

  1. Rozpoczęcie natychmiastowej globalnej współpracy mającej na celu odwróceniu szkód wyrządzonych klimatowi naszej planety poprzez jednoznaczne i wiążące umowy zawierane przez państwa i korporacje w celu redukcji emisji węglowej o połowę do 2030 roku, a później zerując ją do 2050;
  2. Ogłoszenie międzynarodowych wiążących zobowiązań do ochrony lasów tropikalnych oraz naturalnej przyrody;
  3. Ogłoszenie międzynarodowych wiążących umów, dzięki którym korporacje byłyby kontrolowane pod względem emisji gazów cieplarnianych.

Ziemia umiera – cały świat już to wie – nadeszła pora na MASOWE I BEZPRZEMOCOWE NIEPOSŁUSZEŃSTWO OBYWATELSKIE. Chcemy zmiany systemu, który doprowadził do katastrofy klimatycznej. – czytamy na facebookowym wydarzeniu warszawskiego protestu, który organizatorzy przewidują, że będzie największym w Polsce. Po nim ma rozpocząć się cykl wydarzeń, Tydzień Rebelii.

Więcej informacji można znaleźć na ich oficjalnej stronie oraz profilu facebookowym.