EBOR wspiera grecki sektor energetyki odnawialnej

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przyznał 28,3 miliona euro pomocy finansowej firmie Hellenic Petroleum w celu dywersyfikacji energii odnawialnej w Grecji.

EBOR subskrybował obligacje emitowane przez Hellenic Petroleum, które będą wspierać instalacje wiatrowe i słoneczne o łącznej mocy 190 MW. Łączna wielkość emisji obligacji wyniosła 450 milionów euro w dwóch transzach.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Inwestycja EBOR jest częścią 300-milionowego greckiego systemu źródeł odnawialnych, który został uruchomiony w marcu 2017 roku w celu sfinansowania inwestycji w energię odnawialną i dystrybucji energii elektrycznej oraz zdolności przesyłowych.

Hellenic Petroleum utworzyła spółkę ELPE Renewables, która opracowała projekty w Grecji. Dyrektor EBOR, Harry Boyd-Carpenter, powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że popieramy Hellenic Petroleum w dywersyfikowaniu ich działalności na rzecz odnawialnych źródeł energii. Nasz nowy system wsparcia odnawialnych źródeł energii w Grecji stanowi zrównoważoną podstawę rozwoju tego sektora, w szczególności poprzez wykorzystanie mechanizmu konkurencyjnego”.