Miniony rok był owocny dla OZE w Kazachstanie

Według Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) rok 2018 był kolejnym udanym okresem wspierania inwestycji w Kazachstanie. Bank przeznaczył 541 mln dolarów na 26 projektów gospodarczych w tym kraju. Duża część z nich była związana z odnawialnymi źródłami energii.