EBOR planuje przeznaczyć kolejne środki na budowę nowych obiektów OZE na Ukrainie

Końcem lutego bieżącego roku Agencja Interfax Ukraina podała, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) planuje przeznaczyć kolejne środki na finansowanie następnych dużych inwestycji w odnawialne źródła energii na terytorium naszego wschodniego sąsiada.

Informacja pojawiła się podczas konferencji “Aukcyjny system wsparcia OZE na Ukrainie” (“Аукционная система поддержки возобновляемой электроэнергетики в Украине”). Konferencję zorganizowano na wniosek komitetu ds. Przemysłu Paliwowo-Energetycznego przy Radzie Najwyższej Ukrainy, rządowej Agencji ds. Efektywności Energetycznej i Oszczędności Energii i przy wsparciu brytyjskiego NGO zajmującego się skutecznym zarządzaniem.

Wiadomość przekazała Olga Eremina, przedstawicielka departamentu ds. elektroenergetyki przy EBOR. Dodała, że prace nad niektórymi obiektami, które mają uzyskać dodatkowe finansowanie, już trwają i podobnych projektów mogłoby być więcej. Powodem jest fakt, że EBOR zmuszony był wstrzymać przyjmowanie nowych wniosków ze względu na opóźnienie, jakie spotkało ustawę o systemie aukcyjnym w trakcie procedowania przez ukraiński parlament. Eremina wyraziła też nadzieję, że planowane przez ukraiński rząd na pierwszy tydzień marca przyjęcie ustawy o “zielonych aukcjach” i podpisanie jej przez prezydenta Poroszenkę pozwoli wznowić przyjmowanie wniosków na dofinansowanie.

Pod koniec grudnia, w trakcie swojego ostatniego zaplanowanego na rok 2018 posiedzenia, Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o roboczym numerze 8449-D, który to projekt ma wprowadzić najpóźniej do 2020 roku mechanizm “zielonych aukcji”, jako podstawowy mechanizm wsparcia przez ukraińskie władze rozwoju sektora OZE. Mechanizm ten ma stwarzać bardziej “rynkowe” warunki dla inwestorów i producentów energii, faworyzując tych uczestników przetargów państwowych, których projekty będą oferowały najniższą stawkę za jednostkę energii. Projekt wprowadza też obowiązek uzyskania przez wykonawcę gwarancji bankowej w wysokości 15 000 euro za każdy planowany 1 MW. EBOR ma być jednym z banków udzielających podobnych gwarancji.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Wyspy Marshalla są 10 razy bardziej radioaktywne niż Czarnobyl

Podczas testowania gleby pod kątem radioaktywnego plutonu-239 i -240 naukowcy odkryli, że niektóre wyspy z archipelagu Marshalla miały poziom stężenia nie 10, a 1000 razy wyższy niż na Fukushimie (gdzie trzęsienie ziemi i tsunami doprowadziły do topnienia reaktorów jądrowych) i około 10 razy wyższy niż poziom w strefie wykluczenia w Czarnobylu. Skąd skażenie?

Francuscy prosumenci są zwolnieni z podatku od końcowego zużycia energii elektrycznej

Ministerstwo Gospodarki i Finansów wyeliminowało niejasność w kodeksie podatkowym. Francuzi nie podlegają podatkowi od własnego zużycia energii słonecznej – nawet w przypadku instalacji fotowoltaicznych wynajmowanych lub dzierżawionych. Zmiany ustawodawcze pozwalają deweloperom energii odnawialnej na wprowadzenie innowacji w swoich modelach biznesowych.