Kazachstan planuje rozszerzyć i zacieśnić współpracę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bankiem Światowym

6 marca 2019 roku przedstawiciele EBOR, Banku Światowego i władz Kazachstanu wzięli udział w trójstronnym spotkaniu, na którym omawiano zagadnienia dalszej współpracy – dotyczyły one głównie sfery transportu i infrastruktury oraz energetyki i OZE.

Ze strony Kazachstanu pojawił się i poprowadził spotkanie świeżo mianowany premier Kazachstanu, były minister transportu i komunikacji, Askar Mamin. Z kolei ze strony Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju udział wziął Agris Preimanis, wyznaczony w 2017 r. na dyrektora regionalnego. Obecny był również przedstawiciel biura regionalnego Banku Światowego – Ato Brown.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Celem przeprowadzonych rozmów było określenie najważniejszych obszarów dalszej współpracy pomiędzy stronami. Rozwój sektora OZE i inwestycje w kazachstańską energetykę zostały wskazane jako jeden z takich obszarów. Niemniej oprócz zielonej energii współpraca ma być kontynuowana również w obszarach infrastruktury, transportu oraz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Kazachstanu.

Ponadto prowadzone były rozmowy m. in. na temat rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego jako sposobu realizacji dużych inwestycji na terenie republiki, a także planowania prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Współpraca pomiędzy Republiką Kazachstanu a pozostałymi uczestnikami spotkania od dłuższego czasu układa się pomyślnie, co wynika z korzystnych wyników ekonomicznych w tym kraju. Trwający boom gospodarczy sprawił, że na przestrzeni 15 lat Kazachowie więcej niż podwoili swoje PKB.

Łączna suma środków jakie EBOR zainwestował i dotacji, które przekazał tej azjatyckiej republice, to 7,676 miliardów EURO. Dzięki temu możliwe było zakończenie 253 projektów z różnych sektorów gospodarczych. Bank Światowy może pochwalić się skromniejszym portfelem, bo na chwile obecną wspierał 22 rządowe projekty. Wszystkie powyższe dane pochodzą od biura prasowego Kancelarii premiera.

źródło: regnum.ru