Jakucja będzie inwestować w OZE

Podczas „Krasnojarskiego Forum Ekonomicznego” odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie pomiędzy władzami Jakucji a spółką sektora OZE „GK Hevel”, częścią grupy Hevel Solar. Spotkanie dotyczyło rozwoju OZE na terytorium tej autonomicznej republiki.

Rosja: perspektywy dla OZE w Strefie Arktycznej

Władze północnych obwodów wykazują bardzo duże zainteresowanie rozwojem OZE – zwłaszcza mikrogeneracji i generacji rozproszonej. Głównym powodem są ogromne koszty transportu tradycyjnych nośników energii na tereny dalekiej północy. Warunki klimatyczne, które na nich panują, utrudniają użycie standardowych sposobów dostaw gazu czy ropy. Wymuszają rozwiązania mniej ekonomiczne, takie jak transport samochodowy, lotniczy czy morski.