Czemu Jakucja inwestuje w OZE?

Jakucja była pierwszym regionem Rosji, który wprowadził własną ustawę o odnawialnych źródłach energii. Obszar ten ma klimat chłodny i suchy, na północy przechodzący w subpolarny. Pomimo niskich temperatur cieszy się jednak dużą ilością dni słonecznych, co przełożyło się na szereg inwestycji w farmy fotowoltaiczne w tej najdalej na wschód położonej krainie Federacji Rosyjskiej.

Ukraina zbiera plony z inwestycji w OZE

W drugim kwartale 2019 roku na terytorium Ukrainy wprowadzono do użytku obiekty OZE o mocy sześciokrotnie większej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Specjaliści oceniają, że jest to w dużej mierze efekt zaangażowania się władz Ukrainy w modernizację energetyki kraju.

Ukraina: w Obwodzie Chmielnickim powstaje nowa elektrownia wodna

Obiekt ma mieć moc 200 MW. Zgodnie z informacjami władz obwodu etap projektowy został zakończony i rozpoczęły się już prace budowlane. Planowane oddanie elektrowni do użytku ma nastąpić jeszcze pod końcem 2019 roku. Inwestycja ta to kolejny element modernizacji ukraińskiej energetyki i uniezależniania się jej od zewnętrznych dostawców surowców energetycznych.