Francuski Total interesuje się Jakucją

Francuska spółka wyspecjalizowana w inwestycjach w obszarze odnawialnych źródeł energii wyraziła swoje zainteresowanie szerszą współpracą z Autonomiczną Republiką Sacha (Jakucja).

Informację taką podał David Masgrangeas, dyrektor naczelny rosyjskiego oddziału francuskiej spółki Total-Saft Batteries, podczas konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Mieszkalnictwa oraz Usług Użyteczności Publicznej Republiki Sacha.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Współpraca ma dotyczyć rozwoju sektora energetyki odnawialnej na terytorium Jakucji. Jako główne obszary kooperacji Masgrangeas wskazał budowę autonomicznych, hybrydowych elektrowni opartych o odnawialne źródła energii.

Trudno ocenić rolę tego typu obiektów w mocno zdecentralizowanym systemie energetycznym Jakucji, który dotychczas oparty był głównie o niewielkie, lokalne lub wręcz przydomowe siłownie wykorzystujące dieslowskie agregaty prądotwórcze.

Nie jest to pierwsze zetknięcie tego regionu z OZE. Republika Sacha posiada już doświadczenie w tej materii, co niejako zostało wymuszone przez nieefektywne i kosztochłonne rozwiązania funkcjonujące na terytorium Jakucji do tej pory. Jedną z bardzo istotnych pozycji w budżecie republiki był zakup oraz transport paliwa na potrzeby produkcji energii.

Od 2011 roku w ramach optymalizacji lokalnej produkcji energii elektrycznej udało nam się, dzięki odnawialnym źródłom energii, ograniczyć zużycie oleju napędowego o prawie połowę – powiedział wiceminister mieszkalnictwa, Wiaczesław Emeljanow.

Wiceminister zachęcił francuską spółkę, razem z pozostałymi potencjalnymi wykonawcami np. RusHydro, do stworzenia ogólnej oceny potencjału Jakucji w zakresie OZE oraz wskazania propozycji projektów do ewentualnej realizacji.