Czemu Jakucja inwestuje w OZE?

Jakucja była pierwszym regionem Rosji, który wprowadził własną ustawę o odnawialnych źródłach energii. Obszar ten ma klimat chłodny i suchy, na północy przechodzący w subpolarny. Pomimo niskich temperatur cieszy się jednak dużą ilością dni słonecznych, co przełożyło się na szereg inwestycji w farmy fotowoltaiczne w tej najdalej na wschód położonej krainie Federacji Rosyjskiej.

Czy rosyjskie strefy podbiegunowe rozwiną się dzięki OZE?

Rosyjskie „Biuro Projektowe Rozwoju Arktyki” przedstawiło swój pomysł na rewitalizację stref podbiegunowych należących do Federacji Rosyjskiej. Rozwój tych terenów jest możliwy dzięki odnawialnym źródłom energii, przede wszystkim mikrogeneracji i generacji rozproszonej. Powyższe wystąpienie stanowiło pokłosie przyłączenia się Rosji do opracowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych „Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030” oraz koncepcji „17 Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

Jakucja będzie inwestować w OZE

Podczas „Krasnojarskiego Forum Ekonomicznego” odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie pomiędzy władzami Jakucji a spółką sektora OZE „GK Hevel”, częścią grupy Hevel Solar. Spotkanie dotyczyło rozwoju OZE na terytorium tej autonomicznej republiki.