Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Rosyjski rząd zwolnił „małe OZE” z podatku dochodowego

Rosyjski rząd zwolnił „małe OZE” z podatku dochodowego

Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy zwalniającej z podatku dochodowego sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej w obiektach generacji OZE o mocy poniżej 15kW. 

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Przyjęta ustawa była inicjatywą rządu Federacji Rosyjskiej – zapoczątkowało ją ministerstwo energetyki, a poparło m.in. ministerstwo finansów. W obecnym kształcie ustawa zakłada, że osoby fizyczne odsprzedające wyprodukowane przez siebie nadwyżki energii elektrycznej operatorowi sieci, będą zwolnione z obowiązku odliczenia podatku dochodowego od zarobionej w ten sposób kwoty.

Warunkiem jest, by moc instalacji nie przekraczała 15 kW, a energia pochodziła ze źródeł odnawialnych. Ustawa nie wyłączyła żadnego z rodzajów OZE – zwolnienie obejmuje zarówno fotowoltaikę, jak i energię wiatru, geotermalną i pływów wodnych.

Określona w ustawie bariera 15 kW wynika wyłącznie z wypracowanej w rosyjskiej legislacji nieformalnej „definicji”. Nie ma ona żadnego uzasadnienia technologicznego, na co wielokrotnie zwracali uwagę rosyjscy niezależni eksperci. Pozostałe elementy definicji wskazują, że mikrogeneracja obejmuje produkcję energii przez samego konsumenta, wyłącznie na użytek własny – zarówno prywatny jak i przemysłowy – a energia ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Ustawa powstała w ramach rządowego planu wspierania rozwoju OZE, który zakłada m.in. stymulowanie rozwoju mikrogeneracji rozproszonej na terytorium FR.

Nowe prawo wejdzie w życie w roku podatkowym 2020 i będzie obowiązywać do 1 stycznia 2029 roku z możliwością dalszego przedłużenia.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.