Rosja stworzy środowisko prawne dla mikrogeneracji

Władze Rosji postanowiły zawczasu przygotować podstawy prawne dla finansowania, budowy i funkcjonowania obiektów tzw. Mikrogeneracji, uprzedzając przewidywany wzrost popularności podobnych instalacji. Projekty ustaw przygotowane przez rosyjskie Ministerstwo Energetyki zostaną poddane głosowaniu w Dumie w grudniu 2019 r.

Inicjatywę w tym zakresie wykazał formalnie rząd FR, a de facto minister energetyki Aleksandr Nowak. Nowak jest znany z pozytywnego stosunku do alternatywnej energetyki i zabiegania o rozwój odnawialnych źródeł energii na terytorium FR. Za jego kadencji udział OZE w bilansie Federacji istotnie wzrósł, wprowadzono też szereg mechanizmów prawnych ułatwiających inwestycje w zieloną energię. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Analizowane obecnie ustawy mają przede wszystkim jednoznacznie w kontekście prawnym określać czym jest, a czym nie jest “mikrogeneracja”, wskazać kluczowe kryteria, oraz określić prawne ramy finansowania, dotowania i kredytowania budowy takich obiektów w celu stymulowania rozwoju tego sektora energetyki. Oprócz nomenklatury, określone mają też być m.in. warunki włączania obiektów mikrogeneracji do sieci przesyłowych oraz sprzedaży nadwyżek energii na rynki. 

Dodatkowo projektowane ustawy władze Rosji wskażą podmioty umocowane i odpowiedzialne za różne obszary związane z mikrogeneracją – od wydawania pozwoleń na budowę czy włączenie danej instalacji do sieci, po ewentualne nakładanie kar za nadużycia lub zaniedbania. W związku z tym ostatnim ustawa ma również określi prawa i obowiązki poszczególnych podmiotów oraz właścicieli obiektów mikrogeneracji. 

Pierwsze czytanie projektów ustaw ma mieć miejsce na posiedzeniu plenarnym Dumy Państwowej, które planowane jest na 12 grudnia 2019 r.