W Erywaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród armeńskim firmom zaangażowanym w sektor OZE

Organizatorem wydarzenia był Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i jego armeńscy partnerzy. Nagrody wręczono przedsiębiorstwom i instytucjom finansowym. które inwestowały w ostatnim roku w rozwój OZE i poprawę efektywności energetycznej w Armenii.

EBOR przy wskazywaniu zwycięzców organizowanego przez siebie konkursu kierował się głównie tym, na ile dana inwestycja pozwoliła zmniejszyć emisję CO2 na terytorium Armenii. Oprócz wręczenia nagród dla przedsiębiorstw odbyło się również symboliczne przekazanie środków finansowych tym armeńskim instytucjom sektora finansów, które kredytowały prywatne inwestycje obywateli Armenii w mikrogenerację OZE i inne nowoczesne, ekologiczne rozwiązania energetyczne.

Fotowoltaika od Columbus Energy

W trakcie wydarzenia wręczono sześć nagród dla inwestorów w zieloną energię i szereg nagród dla instytucji finansowych, które zyskały tym samym tytuł “Agenta Zmian”. Wśród nagrodzonych znalazły się m.in. “Ameriabank” – jeden z największych banków Armenii, “ACBA Leasing” – instytucja finansowa zajmująca się udzielaniem kredytów, a także “Inecobank”, “ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK”, “HSBC Bank Armenia”, “ArmSwissBank” i “SEF International”.

Przedstawiciel EU ds. współpracy z Armenią, Gonzalo Serrano, podczas spotkania powiedział, że w pełni popiera ideę trwającej w tym kraju “ekonomicznej rewolucji”. Zmiany, które mają miejsce w jej ramach, są ukierunkowane nie tylko na wzrost gospodarczy, ale również na poprawę wskaźników ekologicznych.

Właśnie z tego powodu za jego pośrednictwem UE uruchomi dla Ormian dodatkowe środki finansowe. Włoch powiedział w podsumowaniu spotkania: – (…) Przygotowujemy się do tego, by pomóc w rozwoju  armeńskiego sektora prywatnego i w stymulowaniu wzrostu gospodarczego. Nastawiamy się na dalszą współpracę w ramach wieloaspektowych programów rozwojowych,  zwłaszcza w obszarach tzw. zielonej ekonomii. Oprócz tego EU prowadzi szereg programów w sektorach turystyki i innowacji, które mają stymulować rozwój armeńskiej gospodarki.

Podkreślił również to, że na chwilę obecną EBOR jest zaangażowany we współpracę z Armenią nie tylko w tych obszarach, ale również w zakresie szeroko rozumianej stabilizacji uzyskanego wzrostu gospodarczego, rozwoju kraju jako ekologicznej gospodarki i obniżenia szkodliwych emisji z przemysłu. Niemniej wdrażanie i rozwój OZE są jednym z głównych obszarów współpracy.

Zaangażowanie Unii Europejskiej w armeńską energetykę

To właśnie OZE stały się główną przyczyną do powstania marki “EU for Energy”, której podstawowym zadaniem jest zapewnienie sektorowi czystej energii stabilnego wzrostu i zwiększania udziału odnawialnych źródeł w miksie energetyczny kraju. Co ciekawe, w przedsięwzięcie zaangażowała się Unia Europejska jako całość oraz osobno rząd jednego z jej członków – Austrii.

W związku z tym, że inicjatywa „EU for Energy” zmierza już ku końcowi, EBOR powiadomił o planowanym uruchomieniu dla Armenii nowego mechanizmu finansowego. Będzie to znany już, funkcjonujący wcześniej w innych regionach gospodarczego zainteresowania EU, “Program Finansowania Zielonej Ekonomii” („Green Economy Financing Facility” – GEFF).

GEFF po raz pierwszy wprowadzono na terenie krajów półwyspu bałkańskiego. Obecnie po wdrożeniu na terytorium Armenii będzie stanowił formę wsparcia dla rozwoju OZE i poprawy ekologii kraju. Wsparcie to obejmuje m.in. bezpośrednie finansowanie inwestycji, konsultowanie projektów i w uzasadnionych przypadkach rekompensaty dla pożyczkobiorców środków zainwestowanych w alternatywne źródła  energii lub obniżanie szkodliwych emisji.

Głównym celem GEFF ma być poprawa konkurencyjności armeńskiej gospodarki, między innymi poprzez sprowadzenie do kraju wysokich technologii i wdrażanie efektywnych, nowoczesnych rozwiązań energetycznych, co ma pozwolić na obniżenie kosztów produkcji.