ekoLIDERZY 2017

Po raz kolejny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił konkurs „ekoLIDERZY2017 województwa małopolskiego”. Na nagrody dla laureatów Konkursu Wojewódzki Fundusz przeznaczył środki finansowe w łącznej kwocie 350 000,00 zł.

Nagroda jaką otrzymają, gminy, powiaty czy szkoły musi być przeznaczona na rzecz ochrony środowiska. Jest to już jedenasta edycja konkursu.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Konkurs ma zasięg wojewódzki (teren województwa małopolskiego) i skierowany jest do beneficjentów pomocy finansowej korzystających z systemu finansowania ochrony środowiska,  na terenie województwa małopolskiego w 2016 r. (z WFOŚiGW w Krakowie lub  NFOŚiGW):

 • jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów i samorządu województwa małopolskiego oraz ich spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
 • szkół i przedszkoli,
 • organizacji pozarządowych zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego i działających statutowo na rzecz ochrony środowiska,
 • innych beneficjentów pomocy Wojewódzkiego Funduszu.

Konkurs dotyczy działań/zadań zrealizowanych w roku 2016 przy współudziale środków z systemu finansowania ochrony środowiska (z WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW).

Spośród biorących udział w Konkursie, zostaną wybrane:

 1. #ekoPOWIAT
 2. #ekoGMINA w 3 kategoriach:

#ekoGMINA miejska

#ekoGMINA  miejsko-wiejska

#ekoGMINA  wiejska

 1. #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE w kategoriach:

z zakresu ochrony powietrza oraz inwestycji przyczyniających się  do oszczędności energii

z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej

z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami

z zakresu ochrony przyrody

z zakresu edukacji ekologicznej

z zakresu eko-innowacyjności

 1. #ekoWYDARZENIE w Małopolsce
 2. #ekoSIEĆ współpracy
 3. #ekoSZKOŁA
 4. #ekoPRZEDSZKOLE

Termin składania wniosków w konkursie minął 10 kwietnia 2017 roku. Wkrótce na portalu swiatoze.pl przedstawimy zwycięskie w konkursie projekty. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystej gali.

Specjalnie dla portalu swiatoze.pl, o konkursie ekoLiderzy 2017 opowiedział Robert Bażela z WFOŚiGW w Krakowie. Zobacz video: