Ekologia w składowisku odpadów w Gliwicach

W ostatnich latach miasto Gliwice zainwestowało spore środki w technologie poprawiające komfort życia mieszkańców i dodatkowo będące przyjazne środowisku naturalnemu. Do takich inwestycji można zaliczyć m.in. modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Powyższą listę warto uzupełnić o gliwickie składowisko odpadów, które nie tak dawno wzbogaciło się o wiele proekologicznych urządzeń.

– Mamy zamontowanych około 346 paneli na trzech dachach: na budynku socjalnym, na budynku wiaty, jak i na budynku, w którym znajdują się garaże – powiedział Łukasz Kus z Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Gliwicach.

To nie koniec inwestycji poczynionych na terenie tamtejszego składowiska odpadów. Warto bowiem wspomnieć także o jednostce kogeneracyjnej, której nadrzędnym celem jest produkowanie energii elektrycznej oraz ciepła, a także spalanie biogazu pochodzącego z gliwickiego składowiska odpadów. Moc wykorzystywanej na tym terenie jednostki wynosi 380 kW, jednak nie ma potrzeby generowania tak dużej ilości energii; obecnie produkuje ona około 200 kW na godzinę, co przekłada się na wynik 150 MWh na miesiąc. Tuż przed jednostką kogeneracyjną zamontowano także odsiarczalnik służący do odsiarczania gazu. Dzięki korzystaniu z tego urządzenia przedłuża się żywotność jednostki kogeneracyjnej, ponieważ niedopalony siarkowodór może powodować korozje we wnętrzu jej silnika.

Nowatorskie rozwiązania zastosowane na terenie gliwickiego składowiska odpadów przyczyniają się nie tylko do dbania o środowisko naturalne, ale zwiększają także komfort życia okolicznych mieszkańców.

– Energię sprzedajemy do sieci, ściągamy ten biogaz i dzięki temu, spalając go zapobiegamy emigracji tego metanu z biogazu do środowiska, a przy okazji produkujemy ciepło, które wykorzystujemy na potrzeby własne, i energię elektryczną, którą możemy sprzedać do sieci – podsumowuje gliwickie inwestycje Łukasz Kus.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Import prądu najwyższy od 30 lat

Następny artykuł

Ministerstwo Środowiska dla powietrza w Polsce

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: ,