Technologia XXI wieku w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach

Miasto Gliwice nie ustaje w wysiłkach umożliwiających mieszkańcom korzystanie z technologii poprawiających komfort życia. Do takich działań należy zaliczyć modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Gliwicach-Łabędach oraz rozbudowę gliwickiej Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Po zakończonej niedawno przebudowie może się ona poszczycić najnowocześniejszymi rozwiązaniami przyjaznymi środowisku.

Posiadamy koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Korzyści z posiadania takich koncesji to przede wszystkim obniżenie poboru energii elektrycznej z sieci państwowej, czyli tak zwanej czarnej energii, oraz sprzedaż tych świadectw na Towarowej Giełdzie Energii, tak zwanych zielonych certyfikatów – powiedziała Aleksandra Zajączkowska z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Budynek gliwickiej COŚ powstawał w latach 2000-2002; równocześnie miała miejsce przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz obiektów jej towarzyszących. Oczyszczalnia dopiero niedawno wzbogaciła się o nowe proekologiczne urządzenia; miało to miejsce na skutek modernizacji, która odbyła się w latach 2011-2013. Wcześniej miasto Gliwice korzystało z infrastruktury pochodzącej z pierwszej dekady XX wieku – poprzednia oczyszczalnia została oddana do użytku już w roku 1911, jednak jej rozbudowę przerwała II wojna światowa.

Gliwicka Centralna Oczyszczalnia Ścieków została wyposażona w wiele proekologicznych udogodnień. Można do nich zaliczyć m.in. pełne wykorzystywanie osadów ściekowych za pomocą ich odzysku lub produkowania z nich nawozu. Podobnie wygląda kwestia odzyskiwania biogazu powstającego w trakcie fermentacji metanowej – zostaje on przetworzony na energię elektryczną oraz cieplną, co powoduje, że COŚ jest w dużym stopniu samowystarczalna.

Jeśli chodzi o energię cieplną, wytwarzamy jej około 18-19 tysięcy GJ na rok i w ten sposób jesteśmy w stanie pokryć całkowite zapotrzebowanie tej energii dla procesów oczyszczalni. To znaczy, że nie pobieramy już energii cieplnej z zewnątrz; potrafimy sobie sami wyprodukować tyle energii, ile jest nam potrzebne – dodała przedstawicielka gliwickiej COŚ.

Ważnymi zmianami są nie tylko proekologiczne urządzenia, ale także udogodnienia istotne z perspektywy mieszkańców: po modernizacji funkcjonowanie Centralnej Oczyszczalni Ścieków jest niehałaśliwe, a zastosowanie hermetyzacji i dezodoryzacji sprawiło, że zniwelowane zostały nieprzyjemne zapachy wydzielające się w trakcie działania oczyszczalni.

foto: PWIK Gliwice