Najwięcej płacimy za wodę i odprowadzanie ścieków

Opłaty za wodę i ścieki pochłaniają 47% naszych wydatków na usługi komunalne. W ostatnim czasie ceny wzrosły aż o 7%. Najwięcej płacą mieszkańcy województwa śląskiego i lubuskiego. Za to z najniższych opłat mogą się cieszyć mieszkańcy województwa podlaskiego i podkarpackiego. Wszystkie dane dotyczące usług komunalnych zebrała firma Curulis w rankingu „Wydatki mieszkańców na usługi komunalne”.

Ubojnia w świętokrzyskim wylewała ścieki do rzeki

Policjanci z Komisariatu Policji w Radoszycach w powiecie koneckim (woj. świętokrzyskie) wspólnie z pracownikami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wyjaśniają sprawę związaną z wylewaniem do rzeki nieczystości płynnych. Substancje pochodzą prawdopodobnie z zakładu uboju zwierząt, działającego na terenie powiatu.

100 milionów złotych z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową poza granicami kraju

Wodno-ściekowym inwestycjom w zlewni rzeki Bug, czyli na terenie Białorusi i Ukrainy, dedykowany jest program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mający na celu poprawę i ochronę stanu wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce. Budżet tego działania to 100 milionów złotych, które zostanie rozdysponowane w formie preferencyjnych pożyczek. Nabór wniosków rozpocznie się 14 maja i potrwa do 30 listopada 2018 r.

Gmina Iłów będzie mieć nową kanalizację

Prace nad budową systemu wodno-kanalizacyjnego są już w zaawansowanym stadium, zaś budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozpocznie się w 2018 roku. Przeprowadzenie powyższych inwestycji nie byłyby możliwe bez dofinansowania uzyskanego od Samorządu Województwa Mazowieckiego, wynoszącego 1 947 396 zł. Całość inwestycji pochłonie natomiast 4 551 049 zł.