Ubojnia w świętokrzyskim wylewała ścieki do rzeki

Policjanci z Komisariatu Policji w Radoszycach w powiecie koneckim (woj. świętokrzyskie) wspólnie z pracownikami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wyjaśniają sprawę związaną z wylewaniem do rzeki nieczystości płynnych. Substancje pochodzą prawdopodobnie z zakładu uboju zwierząt, działającego na terenie powiatu.

100 milionów złotych z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową poza granicami kraju

Wodno-ściekowym inwestycjom w zlewni rzeki Bug, czyli na terenie Białorusi i Ukrainy, dedykowany jest program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mający na celu poprawę i ochronę stanu wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce. Budżet tego działania to 100 milionów złotych, które zostanie rozdysponowane w formie preferencyjnych pożyczek. Nabór wniosków rozpocznie się 14 maja i potrwa do 30 listopada 2018 r.

Gmina Iłów będzie mieć nową kanalizację

Prace nad budową systemu wodno-kanalizacyjnego są już w zaawansowanym stadium, zaś budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozpocznie się w 2018 roku. Przeprowadzenie powyższych inwestycji nie byłyby możliwe bez dofinansowania uzyskanego od Samorządu Województwa Mazowieckiego, wynoszącego 1 947 396 zł. Całość inwestycji pochłonie natomiast 4 551 049 zł.

Krakowskie rzeki są wypełnione ściekami

Na terenie całego Krakowa znajdują się co najmniej 33 punkty, w których rzeki zatruwane są spływającymi do nich ściekami. Konsekwencje takich działań są poważne, bowiem poprzez tego typu zanieczyszczenia cieki wodne często bywają skażone np. bakterią E. coli – a każde spożycie takiej wody może skończyć się zatruciem. Na skutek powyższej sytuacji cierpią nie tylko mieszkańcy, ale i ryby, które często nie są w stanie przetrwać tak toksycznych warunków.

Gdzie trafiają nasze ścieki?

Czy przemknęło ci kiedyś przez głowę pytanie, gdzie trafiają nasze ścieki? Spuszczamy wodę w toalecie, wyciągamy korek z wanny albo po prostu wylewamy coś do zlewu. Trafia to do rury, znika…