Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Lepsza kontrola nad ściekami. Parlament Europejski proponuje zmiany w przepisach

Lepsza kontrola nad ściekami. Parlament Europejski proponuje zmiany w przepisach

Parlament Europejski zatwierdził zmiany w przepisach dotyczących zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych. Nowa dyrektywa ma m.in. poprawić gospodarkę wodną i standardy oczyszczania ścieków w Europie, zwłaszcza dzięki nowym zasadom usuwania mikrozanieczyszczeń pochodzących z leków i produktów higieny osobistej. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

W środę 10 kwietnia Parlament Europejski przyjął porozumienie osiągnięte z Radą w styczniu 2024 roku w sprawie przeglądu tzw. dyrektywy ściekowej. Porozumienie przewiduje aktualizację dyrektywy z 1991 roku w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych poprzez rozszerzenie jej zakresu i dostosowanie jej do celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Ścieki to wspólny problem  

Większość naszych codziennych aktywności wprowadza szereg substancji i odpadów do kanalizacji miejskich. Między innymi pranie ubrań dostarcza duże ilości mikroplastiku ze względu na poliester dodawany do tkanin. Również popularność leków przeciwbólowych zauważalna jest w składzie chemicznym wody. Wyniki badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu “Morpheus” wykazały, że do oczyszczalni dociera rocznie kilka ton ibuprofenu. Nowe rozporządzenie ma to zmienić.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: “Co mówią o nas nasze ścieki?

Wprowadza ono bowiem rozszerzoną odpowiedzialność producenta dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i produktów kosmetycznych, aby pokryć koszty czwartorzędowego oczyszczania (w celu usunięcia mikrozanieczyszczeń ze ścieków komunalnych). 

– Upewniamy się, że wpływ przepisów na przystępność cenową leków nie będzie nieproporcjonalny, a szkodliwe substancje chemiczne, takie jak PFAS, będą monitorowane i lepiej zwalczane w przyszłości – stwierdził Nilsa Torvaldsa, członek Parlamentu Europejskiego.

Co najmniej 80% kosztów zostanie pokryte przez producentów i uzupełnione finansowaniem krajowym. Kraje UE będą zobowiązane do promowania ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków ze wszystkich oczyszczalni ścieków komunalnych w stosownych przypadkach, zwłaszcza na obszarach o niedoborze wody. 

Źródło: pap.pl

Fot: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.