Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Europa stawia na wiatraki i odcina się od Rosji

Europa stawia na wiatraki i odcina się od Rosji

Przedstawiciele ministerstw energii ośmiu krajów regionu Morza Bałtyckiego: Litwy, Polski, Niemiec, Estonii, Łotwy, Szwecji, Danii i Finlandii zatwierdzili Deklarację Wileńską w sprawie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Do czego zobowiązała się Polska?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Przede wszystkim: niezależność

10 kwietnia bieżącego roku, przedstawiciele ośmiu krajów regionu Morza Bałtyckiego (ministrowie lub wysocy rangą pracownicy ministerstw odpowiedzialnych za energetykę), Europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), europejskich operatorów systemów przesyłowych (OSP), europejskiego przemysłu wiatrowego oraz NATO spotkali się w Wilnie na konferencji „The Baltic Sea High Level Energy Security Meeting”.

Spotkanie, co warto podkreślić, a także uzgodnienie treści wspólnej deklaracji państw odbyło się już po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę. W ciągu ostatnich lat byliśmy świadkami licznych prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej oraz aktów sabotażu dokonanych na europejskiej infrastrukturze energetycznej. Naturalnie tego rodzaju zdarzenia rodzą obawy o bezpieczeństwo – na co zwróciło uwagę Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej WindEurope. 

Nie wywołuje zatem zdziwienia fakt, że jednym z głównych punktów zawartego porozumienia jest zobowiązanie do powstrzymywania możliwych szkodliwych działań przeciwko morskiej i podwodnej infrastrukturze w państwach NATO i UE, a także energetyczne uniezależnienie od Rosji. 

– Stawka dla NATO jest wysoka: jeśli sojusznicy obiorą rozbieżne kierunki w dostosowywaniu się do transformacji energetycznej, niektóre technologie mogą być niekompatybilne, a nasza interoperacyjność wojskowa może być zagrożona. Jeśli nie zaplanujemy i nie zabezpieczymy łańcuchów dostaw kluczowych surowców i technologii energii odnawialnej, możemy skończyć z kolejną zależnością energetyczną – tym razem od Chin. (…) Projektowana transformacja energetyczna NATO jest ogromnym wyzwaniem, ale musimy mu sprostać, jeśli chcemy, by nasz Sojusz był bardziej ekologiczny i silny – powiedział David van Weel, asystent sekretarza generalnego NATO.

gov
Fot.: gov.pl

Stopniowe odejście od paliw kopalnych

Kolejną, istotną deklaracją ze strony państw bałtyckich, w tym Polski, jest zobowiązanie do stopniowego odejścia od paliw kopalnych, zwłaszcza tych pochodzących z Rosji. 

Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w 2022 roku blisko 42% dostaw ropy naftowej do polskich rafinerii pochodziło właśnie z tego kraju. Co ciekawe, w roku 2023 ten odsetek spadł… zaledwie do 2%. To między innymi skutek sankcji, jakie nałożyła na Rosję Unia Europejska – mowa m.in. o embargo z grudnia 2022 na dostawy tego surowca drogą morską.

– Głównym dostawcą surowca rafineryjnego do polskich rafinerii w wymiarze ponad 11 mln ton została Arabia Saudyjska. Pozycję wicelidera wypracowała Norwegia z wolumenem prawie 9 mln ton. Kierunkami, z których dostawy przekroczyły 1 mln ton, były Nigeria i USA. W bilansie dostaw ropy do kraju zmarginalizowała się rola rurociągu „Przyjaźń” – czytamy w najnowszym raporcie POPiHN za 2023 rok.

Inwestycje w elektrownie wiatrowe

Podczas konferencji politycy podjęli jeszcze jedno, bardzo istotne zobowiązanie. Było nim jasne zadeklarowanie wsparcia i dbania o dalszy rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Omówiono między innymi sposoby wykorzystania jej 90 GW potencjału na Morzu Bałtyckim. W miarę postępującego wycofywania się europejskich państw z paliw kopalnych będzie rosło znaczenie odnawialnych źródeł energii. To kontekst, który otwiera zupełnie nowe możliwości dla projektów offshore na Morzu Północnym i Bałtyckim.  

– Po pierwsze potrzebujemy infrastruktury energetycznej i środków równoważących, aby umożliwić swobodny przepływ morskiej energii wiatrowej w całej Europie. Po drugie, potrzebujemy długoterminowego, kompleksowego planowania strategicznego, które obejmuje wspólnie uzgodnione długoterminowe plany rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej i wodorowej w całej Europie – powiedział Dainius Kreivys, Minister Energetyki Litwy.

Źródła: enmin.lrv.lt, gov.pl, raport POPiHN za 2022 oraz 2023 rok

Fot.: canva.com/gettyimages, gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.