Elektrownia geotermalna o mocy 5 MW uruchomiona w Japonii

Spółka Idemitsu Kosan Co. Rozpoczęła niedawno eksploatację złóż geotermalnych w binarnej elektrowni geotermalnej Takigami. Instalacja ta ma moc 5 MW i znajduje się w południowej Japonii.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Kraj Kwitnącej Wiśni posiada około 10% światowych zasobów energii geotermalnej. Dzięki temu uplasował się on na trzecim miejscu na świecie w zakresie wykorzystania tego OZE, jak donoszą przedstawiciele Idemitsu.

Firma rozpoczęła konstrukcję elektrowni binarnej w zeszłym roku na nieużywanym dotychczas złożu wód geotermalnych. System elektrowni wykorzystuje dwie ciecze – stąd nazwa binarna. Jedną z nich jest gorąca woda, a drugą tzw. medium. Jest to ciecz o niskiej temperaturze wrzenia, która napędza generatory elektrowni po ogrzaniu gorącą wodą. Dzięki temu możliwa jest produkcja energii elektrycznej wykorzystując do tego złoża o niższej temperaturze. Tradycyjne elektrownie geotermalne nie mogłyby pracować wykorzystując to złoże, jak twierdzi spółka.

Plany mówią, że binarna elektrownia Takigami generować ma rocznie około 31 milionów kWh energii elektrycznej.