Elektrownie wiatrowe i biogazowe Polenergii: gotowe do aukcji 2017?

Jak informuje grupa Polenergia w swoim portfelu posiada ona projekty lądowych instalacji wiatrowych o mocy 270 MW. Są to projekty posiadające już pozwolenia na budowę. Polenergia ma zamiar wystawić je w procesie aukcyjnym w przyszłym roku. Oprócz farm wiatrowych grupa ma zamiar wystartować w aukcji biomasowej z projektem elektrowni Wińsko, na którą pozwolenie na budowę uzyskała w trzecim kwartale bieżącego roku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Oprócz powyższych projektów lądowych, Polenergia planuje także budowę farmy wiatrowej off-shore na Bałtyku. Instalacja miałaby osiągać łącznie 1,2 GW. W lipcu 2016 roku wydana została decyzja środowiskowa w sprawie projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III. Jak przewiduje Polenergia pozwolenie na budowę tej farmy wydane powinno zostać przed końcem roku 2018. Sama budowa planowana jest na 3 lata co oznacza rozpoczęcie pracy Bałtyku Środkowego III w 2022 roku.

Elektrownia Wińsko (od nazwy gminy w powiecie wołowskim, w której ma powstać). Instalacja wyposażona będzie w turbinę parową oraz kocioł biomasowy o mocy 31 MW. Obiekt ma zostać oddany do eksploatacji w roku 2019 i pracować przez około 30..40 lat.