Niepewna przyszłość ustawy odległościowej

Portal wnp.pl rozmawiał z dr Michałem Michalskim, członkiem zarządu spółki Polenergia, na temat OZE w Polsce – obecnej sytuacji i perspektywach na przyszłość. To istotny moment dla tej spółki, ponieważ rozpoczęła starania o budowę morskich farm wiatrowych w naszym kraju. Michalski podkreśla jednak, że inwestycje zostaną realizowane, gdy powstanie odpowiedni system wsparcia.

Dominika Kulczyk kupuje kolejne udziały w Polenergii

Nie ustaje zamieszanie na giełdzie wokół Polenergii. Dominika Kulczyk, poprzez zarządzany przez nią Fundusz Mansa Investments, ogłosiła wezwanie na zakup 655 286 akcji spółki, co stanowi około 1,4% jej kapitału zakładowego. Tylko tyle akcji udało jej się zakupić – początkowe wezwanie z sierpnia tego roku obejmowało ponad 22 miliony akcji, czyli 49,8% wartości spółki. Miało to pozwolić finalnie zebrać 100% aktywów i wycofać spółkę z giełdy.

W jakim kierunku zmierza Polenergia?

W sierpniu Grupa Polenergia podsumowała pierwsze półrocze roku 2018. W porównaniu z rokiem poprzednim, w tym samym czasie, widać 17% wzrost przychodu. Szczególnie wysokie wyniki odnotowane zostały w kwartale drugim pierwszego półrocza bieżącego roku. Wzrost ten wynosi aż 31% – wynik ten to częściowo zasługa podjętych decyzji w segmencie energetyki wiatrowej.

Polenergia wkrótce znajdzie się w rękach Dominiki Kulczyk

W dniu 27 sierpnia Dominika Kulczyk podpisała porozumienie ze spółką Mansa Investments. Porozumienie ma prowadzić do wspólnego wykupu akcji Polenergii od pozostałych właścicieli, w szczególności mniejszościowych. Wykup 100% akcji, w konsekwencji pozwoliłby na wycofanie akcji spółki z giełdy. Kwota jaką proponuje Dominika Kulczyk wynosi 20,50 zł, PGE natomiast wystąpiło z ofertą 16,29 za akcję, gdy na wczorajszym zamknięciu notowań płacono 18,65 zł.