Zawarcie współpracy Polenergii z Siemens Energy

Polenergia podpisała list intencyjny o współpracy z grupą Siemens Energy. Firmy chcą razem rozwijać technologie wodorowe w ramach dekarbonizacji przemysłu i energetyki. Strony przewidują, że wykorzystają technologie gazowe, które mają mieć coraz większy udział w systemie elektroenergetycznym.

Wodór w oparciu o rozwój gazu

W komunikacie prasowym Polenergia pisze, że projekty wykorzystujące gaz ziemny cechuje duża elastyczność technologiczna. W związku z tym prognozuje się jej coraz większy udział w krajowym systemie energetycznym. W dalszej perspektywie ma to być “wstęp do wprowadzenia pionierskich technologii wodorowych”. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wierzymy w wodór i chcemy jak najszybciej zająć pozycję w tym sektorze na krajowym rynku. Istniejąca elektrociepłownia w Nowej Sarzynie, jak i planowane nowe bloki gazowe, mają być przygotowane do spalania zielonego wodoru, co przyczyni się do budowy w przyszłości zeroemisyjnej grupy energetycznej. W tym celu pozyskaliśmy doświadczonego partnera, który ma już sprawdzone nowoczesne technologie długoterminowego zaopatrzenia w energię przy istotnym ograniczeniu, a nawet całkowitym wyeliminowaniu emisji CO2, poczynając od wysokosprawnej kogeneracji gazowej, po efektywną elektrolizę produkcji zielonego wodoru, którym będziemy mogli w przyszłości napędzać nasze gazowe bloki.mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii. 

Elementy współpracy Polenergii i Siemensa

Potencjalna współpraca obu firm ma obejmować analizę projektów technologii wodorowych, które będą miały możliwość na realizację w ramach kogeneracji przemysłowej. W szczególności chodzi o współpracę w implementacji niskoemisyjnych instalacji gazowych, elektrolizerów, ogniw paliwowych, turbin gazowo-wodorowych i wodorowych, a także magazynów wodoru. 

Siemens Energy skupia swoje działania wokół przyjaznych dla środowiska rozwiązań dla wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, dla zastosowań przemysłowych i miejskich, a także w zakresie technologii magazynowania energii oraz wytwarzania wodoru na potrzeby energetyki i transportu. Biorąc pod uwagę powyższe, budujemy ekosystem w oparciu o partnerskie podejście do wspólnych projektów na krajowym rynku, z udziałowcami, których strategia pokrywa się z wizją i rolą sektora energetycznego w przyszłości. Cieszymy się na współpracę w tym zakresie z Polenergią.podsumowuje Grzegorz Należyty, Prezes Zarządu Siemens Energy Sp. z o.o.

Źródło: polenergia.pl