Elektryki i hybrydy zaczynają dominować w Norwegii

Obywatele Norwegii coraz częściej inwestują w samochody elektryczne i hybrydowe. Według najnowszych danych Norweskiego Związku Drogowego (ang. Norwegian Road Federation – OFV) do 2010 roku udział elektryków i hybryd w ogólnej sprzedaży nowych samochodów w Norwegii wzrósł o ponad połowę. Głównym czynnikiem determinującym te wyniki są duże dotacje na zakup pojazdów niskoemisyjnych.

Jak się okazuje, w Norwegii w 2017 roku 52% nowych aut stanowiły pojazdy elektryczne oraz samochody hybrydowe, podczas gdy w 2016 roku odsetek ten wyniósł 40%. Jest to praktycznie 12% wzrost w skali roku.

„Nikt nie jest jeszcze blisko tak wysokiego udziału elektryków w narodowej sprzedaży”, powiedział Oeyvind Solberg Thorsen. Dodał, że po raz pierwszy też udział paliw kopalnych w miksie energetycznym zmniejszył się i wynosi poniżej 50%.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Norwegia wspiera rozwój elektromobliności. Przede wszystkim kierowcy są zwolnieni prawie ze wszystkich podatków i innych opłat, które w skali roku wynoszą nawet 1000 dolarów. Na przykład samochodem elektrycznym można za darmo parkować na płatnych parkingach lub korzystać bezpłatnie z autostrad, promów czy tuneli.

Już w zeszłym roku Międzynarodowa Agencja Energetyczna (ang. International Energy Agency – IEA) opublikowała dane, z których wynika jasno, że Norwegia wyprzeda w rozwoju elektromobilności, np. Holandię, Chiny, Szwecję, Francję czy Wielką Brytanię. Należy podkreślić, że ranking dotyczy przede udziału pojazdów zeroemisyjnych w ogólnej sprzedaży nowych pojazdów.

Najbardziej popularnymi pojazdami w Norwegii w 2017 roku były VW Golf (hybrydowy), BMWi3, Toyota Rav4 oraz Tesla Model X. „Postrzegamy Norwegię jako wzór do naśladowania mobilności elektrycznej poprzez inteligentne zachęty”, powiedział rzecznik koncernu BMW w Monachium. „Sytuacja prawdopodobnie byłaby inna, gdyby te zachęty zostały zniesione”.

W ubiegłym roku norweski parlament ustalił niewiążący cel, aby do 2025 roku wszystkie sprzedawane samochody były zeroemisyjne. Natomiast Francja i Wielka Brytania planują wprowadzić już w 2040 roku całkowity zakaz sprzedaży samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.

Źródło: Reuters, IEA