Enea w drugim kwartale 2019 przyłączyła 15 tys. mikroinstalacji

Enea opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju, według którego Grupie udało się zwiększyć w 2018 roku o 11% produkcję energii ze źródeł odnawialnych, a produkcja z OZE wyniosła 2 025 GWh.

Obecny udział Grupy Enea, w produkcji energii elektrycznej stanowi około 7,6 proc. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

W pierwszym kwartale br. Enea przyłączyła 1029 mikroinstalacji o łącznej mocy 8,066 MW. W drugim kwartale b.r., Grupa przyłączyła do swojej sieci 2306 mikroinstalacji o łącznej mocy 17,341 MW- w tym 2305 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 17,313 i jedną mikroinstalację wodą o mocy 28 kW. Raport informuje, że łączna moc wytworzonej przez Grupę energii elektrycznej w 2018 roku wynosi 26 503 GWh. Jak podaje portal Gramwzielone.pl,  w drugim kwartale 2019 r., Enea Operator zwiększyła liczbę przyłączonych mikroinstalacji – w sieci operatora przybyło około 15 tys. mikroinstalacji.

Grupa ENEA w 2018 roku wytworzyła łącznie 26 503 GWh energii elektrycznej – energia wyprodukowana z OZE wyniosła 2 025 GWh

Działania Grupy na rzecz rozwoju OZE w 2018 roku, to instalacja elektrowni słonecznej. Spółka Enea Pomiary sfinalizowała inwestycje w postaci elektrowni fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 19,2 kW w Poznaniu. Instalacja składa się z 64 paneli fotowoltaicznych. – “Enea od lat działa prośrodowiskowo, jest także aktywnym uczestnikiem ważnych inicjatyw społecznych. Dlatego rok 2018 był również czasem poświęconym na budowanie realnej wartości dla otoczenia, w którym funkcjonuje Grupa Enea” – powiedziała Joanna Sobótka, kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei.