Wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych w Niemczech

W Niemczech, w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku, przyłączono do sieci instalacje fotowoltaiczne o mocy 2,02 GW, z czego 1,831 GW z nich powstało poza systemem aukcyjnym. 

Federalna Agencja Bundesnetzagentur podała, że potencjał elektrowni fotowoltaicznych – zarejestrowanych w styczniu i lutym – wzrósł o 1 GW, z czego w styczniu zarejestrowano nowe elektrownie o całkowitej mocy 579 MW. Wzrost liczby instalacji odnotowany w pierwszych miesiącach 2019 r. wynika z ograniczenia wysokości gwarantowanych taryf dla instalacji o jednostkowej mocy 40-750 kW, które zostały uruchomione po 31 marca br.

Taryfy stosowane w ramach rozliczenia – obowiązującego dla systemów o mocy powyżej 100 kW – zostały zmniejszone na początku kwietnia. Dla uruchomionych w sierpniu mniejszych systemów, taryfa wyniesie 0,1151 euro/kWh, a dla pozostałych 0,0808 euro/kWh.

Najlepszy wynik zrealizowanych inwestycji od pięciu lat 

Agencja Bundesnetzagentur poinformowała, że w czerwcu przyłączono do sieci nowe instalacje o mocy 235,1 MW, z czego 201,3 MW zrealizowano poza systemem aukcyjnym. W pierwszej połowie 2019 r., niemieckie elektrownie fotowoltaiczne wytworzyły łącznie 24 TWh prądu – oznacza to wzrost o 1 TWh niż w porównaniu do 2018 roku.

W efekcie na koniec pierwszej połowy br. moc instalacji fotowoltaicznych w Niemczech wzrosła do niemal 48 GW. Dla porównania, potencjał elektrowni PV w Polsce wynosi obecnie około 0,8 GW.