Wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych w Niemczech

W Niemczech, w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku, przyłączono do sieci instalacje fotowoltaiczne o mocy 2,02 GW, z czego 1,831 GW z nich powstało poza systemem aukcyjnym. 

Federalna Agencja Bundesnetzagentur podała, że potencjał elektrowni fotowoltaicznych – zarejestrowanych w styczniu i lutym – wzrósł o 1 GW, z czego w styczniu zarejestrowano nowe elektrownie o całkowitej mocy 579 MW. Wzrost liczby instalacji odnotowany w pierwszych miesiącach 2019 r. wynika z ograniczenia wysokości gwarantowanych taryf dla instalacji o jednostkowej mocy 40-750 kW, które zostały uruchomione po 31 marca br.

Taryfy stosowane w ramach rozliczenia – obowiązującego dla systemów o mocy powyżej 100 kW – zostały zmniejszone na początku kwietnia. Dla uruchomionych w sierpniu mniejszych systemów, taryfa wyniesie 0,1151 euro/kWh, a dla pozostałych 0,0808 euro/kWh.

Najlepszy wynik zrealizowanych inwestycji od pięciu lat 

Agencja Bundesnetzagentur poinformowała, że w czerwcu przyłączono do sieci nowe instalacje o mocy 235,1 MW, z czego 201,3 MW zrealizowano poza systemem aukcyjnym. W pierwszej połowie 2019 r., niemieckie elektrownie fotowoltaiczne wytworzyły łącznie 24 TWh prądu – oznacza to wzrost o 1 TWh niż w porównaniu do 2018 roku.

W efekcie na koniec pierwszej połowy br. moc instalacji fotowoltaicznych w Niemczech wzrosła do niemal 48 GW. Dla porównania, potencjał elektrowni PV w Polsce wynosi obecnie około 0,8 GW.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Zmniejszona absorpcja CO2 w lasach deszczowych – czy taki scenariusz jest możliwy?

Drzewa są społecznie postrzegane jako nasz potężny sojusznik zmniejszający emisję dwutlenku węgla. Bywa jednak, że ich rola jest przeceniana, bo szacunki odnoszą się jedynie do liczby i wieku drzew (czy drzewostanu). Tymczasem zdolność absorpcyjna zależy od wielu czynników. Nie jest stała, co pokazują ostatnie badania naukowe dotyczące lasów deszczowych Amazonii.