Energia morza – już 20 MW w całej Europie

Jak donosi Ocean Energy Europe (OEE) w opublikowanym niedawno raporcie – systemy zbierania energii pływów morskich na koniec zeszłego roku osiągnęły w Europie łączną moc prawie 20 MW. Dodatkowo, około 30 MW mocy tego typu jest na różnym etapie budowy.

Raport OEE skupia się na perspektywach energii z fal i pływów morskich. Jak możemy przeczytać w tym dokumencie, w zeszłym roku na Starym Kontynencie powstało nad wyraz dużo tego rodzaju instalacji.

Do końca zeszłego roku uruchomiono 21 turbin pływowych o mocy powyżej 100 kW, o łącznej mocy 13 MW. Dodatkowo, kolejne 12 MW tego rodzaju systemów w Europie jest w trakcie budowy.

Dodatkowo, na wodach europejskich znajduje się trzynaście systemów zbierania energii fal morskich, które mają moc powyżej 100 kW. Łączna moc tych systemów wynosiła na początku tego roku 5 MW. Dalsze 17 MW tego typu systemów obecnie powstaje, jak czytamy w raporcie OEE.

Jak zauważają autorzy raportu, opisane powyżej instalacje to dopiero „przedbiegi tej technologii”, gdyż operatorzy przygotowują się do budowy tego typu systemów w większej, komercyjnej skali w czasie najbliższych 2-3 lat. Jak komentuje Jacopo Moccia z OEE: Europa przewodzi obecnie w zakresie technologii zbierania energii oceanów. (…) Z odpowiednim wsparciem, w najbliższym dziesięcioleciu, tego rodzaju systemy mogą dostarczać około 10% zużywanego w Europie prądu elektrycznego.