Erbud otrzymał nowy kontrakt na budowę farmy wiatrowej

Konsorcjum składające się z Erbudu, jego spółki zależnej PBDI oraz firmy Electrum otrzymało kontrakt na budowę farmy wiatrowej w Barwicach. Umowa podpisana z Windfarm Polska II wyceniana jest na 41,35 milionów złotych netto, z czego 11,85 miliona złotych to część, za którą odpowiedzialny będzie Electrum. Umowa podpisana została 10 stycznia tego roku.

Kontrakt dotyczy projektu, wykonania, wyposażenia, dostaw i budowy farmy wiatrowej w Barwicach w Polsce, a także wykonanie potrzebnych testów oraz uruchomienie całej infrastruktury budowlanej i elektrycznej dla projektu. Instalacja składać ma się z 14 turbin wiatrowych oraz stacji energetycznej połączonej z przyłączem do sieci 110 kV.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Windfarm Polska II wygrała w aukcji OZE z listopada zeszłego roku. W aukcji tej udział brać mogli wszyscy producenci energii elektrycznej w instalacjach OZE o mocy większej niż 1 MW, wykorzystujących systemy PV i wiatrowe, ale z zastrzeżeniem, że w systemach tych nie wytworzono jeszcze energii elektrycznej.

Na aukcji zakupiono niemalże 42 TWh energii elektrycznej za ponad 8,24 miliardy złotych dla 31 ofert od 23 podmiotów produkujących energię elektryczną.