ESB poszukuje firm świadczących usługi z zakresu ekologii

Polski potencjał offshore

Irlandzka firma ESB poszukuje firm zainteresowanych świadczeniem usług doradczych z zakresu ekologii; kompetencje te będą im pomocne podczas przejmowania nowych projektów związanych z morską energetyką wiatrową.

Stworzony przez Electricity Supply Board przetarg podzielono na dwie części, podczas których odbędzie się gruntowne przesłuchanie kandydatów zaproszonych do wzięcia udziału we wstępnej kwalifikacji.

Część pierwsza eliminacji poświęcona zostanie sprawdzeniu wiedzy uczestników z zakresu ochrony środowiska, w tym badania siedlisk ptaków, nietoperzy, gatunków wędrownych oraz dużych ssaków i bezkręgowców. Część druga obejmie usługi związane z ekosystemami morskimi, takie jak podwodne badania morskiej flory i fauny, ryb i skorupiaków, pobieranie próbek i identyfikację morskich gatunków ssaków i ich siedlisk.

Obydwie części przetargu zawierają również ocenę oddziaływania na środowisko, ocenę zgodności siedlisk, konsultacje z zainteresowanymi stronami oraz zeznania świadków, zebrane podczas przesłuchań i nadzoru terenowego.

Powyższy konkurs został rozpisany, ponieważ już od przyszłego roku firma ESB zamierza rozwinąć lub nabyć projekty morskie związane z energetyką wiatrową, generujące około 1 GW mocy, w tym urządzenia wytwarzające od 200 MW do 500 MW, znajdujące się na samym tylko Morzu Irlandzkim.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Zalesianie – sposób PGE Bełchatów na rekultywację terenów pokopalnianych

Następny artykuł

Scottish Power Renewables inwestuje i apeluje

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: ,