Eurazjatycki Bank Rozwoju wesprze OZE w Armenii

Eurazjatycki Bank Rozwoju jest w strukturach Unii Eurazjatyckiej instytucją finansową analogiczną do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, utworzoną w 2006 roku przez władze Rosji i Kazachstanu. Zgodnie z deklaracją zarządu banku rząd i prywatne firmy Armenii mogą liczyć na jego finansową pomoc w realizacji inwestycji w OZE.

Jak zapewnił prezes zarządu EBR, Amangeldy Issenov, podczas briefingu odbywającego się w stolicy Kazachstanu Nur-Sułtanie (do 2019 roku Astana) EBR zaangażuje się w rozwój OZE w Armenii. Zadeklarował również, że wnioski armeńskich firm o udzielenie pomocy finansowej będą traktowane priorytetowo i realizowane w pierwszej kolejności, o ile będą spełniały kryteria określone przez bank.

Fotowoltaika od Columbus Energy

EBR podchodzi bardzo pozytywnie do tego typu inwestycji. Co więcej, nasz bank stworzył specjalny program finansowania przedsięwzięć w obszarze odnawialnych źródeł energii. W najbliższym czasie zostanie on przedstawiony do akceptacji akcjonariuszom – zaznaczył w trakcie przemówienia Issenov. – Program ten w założeniach nie ma ograniczeń geograficznych, nieistotne z jakiego kraju wpłynie projekt, będzie on rozpatrywany, o ile spełni kryteria formalne.

Jak wynika z informacji prasowych, pomoc EBR ma dotyczyć nie tylko budowy samych obiektów OZE, ale także wspierania lokalnej produkcji wyposażenia obiektów, paneli słonecznych, elementów konstrukcyjnych turbin itp. Jak twierdzą armeńskie media, w chwili obecnej w trakcie opracowywania jest „mapa inwestycyjna” – dokument określający główne ramy pomocy dla potencjalnych obiektów OZE w Armenii oraz zasady współpracy z rządem i pozostałymi organami władzy oraz firmami prywatnymi, które będą zainteresowane inwestycjami w OZE lub rozwojem już istniejącej działalności w obszarze alternatywnej energetyki.

Z nieoficjalnych informacji wynika też, że EBR stawia przede wszystkim na farmy fotowoltaiczne i to właśnie tego typu obiekty będą miały największe szanse na uzyskanie pomocy. Wynika to ze specyfiki klimatu Armenii, która wyróżnia się znaczącą ilością dni słonecznych i wysoką insolacją (większość kraju znajduje się w strefie gdzie wskaźnik ten przekracza 1500 kWh/m2, a są regiony, gdzie przekracza 2000 kWh/m2). Daje to fotowoltaice uprzywilejowaną pozycję pod kątem opłacalności.