Forum Termomodernizacja już 3 kwietnia w Warszawie

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zaprasza na Forum Termomodernizacja, które odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w Tower-Service w Warszawie. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu.

W tegorocznej 19. już edycji imprezy dyskutowany będzie między innymi problem racjonalnego wykorzystania potencjału energetyki odnawialnej. Dzięki niej może się poprawić efektywność energetyczna budownictwa i zmniejszyć emisja zanieczyszczeń. Jak twierdzą organizatorzy forum, wykorzystanie OZE do zasilania budynków jest obecnie niezwykle pożądanym trendem. Równie ważne, jak skupienie się na rozwoju energetyki odnawialnej, jest jednak podejmowanie w tym zakresie zasadnych i opartych na długofalowej analizie decyzji. Jednym z celów Forum Termomodernizacja ma być próba określenia potencjału odnawialnych źródeł energii w procesie termomodernizacji.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wydarzenie będzie również okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w energetyce, innowacjami w dziedzinie budownictwa, innowacyjnymi technologiami wykorzystywanymi w budownictwie oraz najnowszymi rozwiązaniami, które wpływają na poprawę efektywności energetycznej budynków.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło między innymi Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, a także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.