Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Fotowoltaika dofinansowanie 2020 – jakie dotacje można otrzymać?

mój prąd morawiecki

Fotowoltaika dofinansowanie 2020 – jakie dotacje można otrzymać?

Coraz więcej osób decyduje się na zakup instalacji fotowoltaicznej (PV), aby zwiększyć swoją niezależność energetyczną i obniżyć rachunki za prąd. Jednak taka inwestycja pociąga za sobą duże koszty początkowe. Dostępne obecnie programy rządowe pozwalają na znaczne obniżenie ceny za panele fotowoltaiczne.

B1
Reklama

Dofinansowania na fotowoltaikę – jakie programy?

W ubiegłym roku uruchomionych zostało wiele programów dotacyjnych mających wspierać montaże instalacji fotowoltaicznych zarówno w budynkach jednorodzinnych, na firmach czy we wspólnotach mieszkaniowych. Poniżej prezentujemy informacje o każdym z aktualnie aktywnych programów.

Program „Mój Prąd”

Rządowy program „Mój Prąd” obejmuje mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW, które nie zostały ukończone przed dniem ogłoszenia konkursu, czyli przed 23 lipca 2019 r. Za ukończoną instalację rozumiemy taką, której licznik został już podłączony przez zakład energetyczny. Program „Mój Prąd” jest skierowany do osób fizycznych chcących wytwarzać energię na własne potrzeby. 

Reklama

Ile wynosi dotacja w programie „Mój Prąd”? W ramach tego projektu można otrzymać nawet 5 tys. zł. Dofinansowanie nie może jednak przekroczyć 50% wartości całej inwestycji. Drugi nabór wniosków zaczął się 31 stycznia 2020 r. i potrwa do 18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Natomiast od 31 marca 2020 r. można składać tylko e-wnioski. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl

Program „Prosument 2”

Dotacje na fotowoltaikę w ramach programu „Prosument 2” polegają na otrzymaniu pożyczki lub kredytu oprocentowanego na 1% z maksymalnym okresem finansowania – 15 lat oraz uzyskaniu dotacji w wysokości 15% lub 30% wsparcia finansowego. Dotacją objęte są m.in. instalacje fotowoltaiczne, których moc nie przekracza 40 kWp. Program adresowany jest do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych lub jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje o dotacjach na stronie: https://www.nfosigw.gov.pl

Program „Czyste Powietrze”

Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii, takich jak panele fotowoltaiczne może być tańsza dzięki rządowemu programowi „Czyste Powietrze”. Beneficjentami mogą zostać osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wysokość dofinansowania w programie „Czyste powietrze” jest zależna od dochodów i może pokryć nawet 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Zgodnie z założeniami programu „Czyste Powietrze” maksymalny możliwy koszt kwalifikowany, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł, a minimalny – 7 tys. zł. Natomiast oprocentowanie pożyczki to nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych, jednak nie mniej niż 2% rocznie. Czas na wyrównanie zobowiązań to maksymalnie 15 lat, a w tym okresie możliwe są zwłoki w spłacie.

Po więcej informacji o dotacjach na fotowoltaikę w ramach programu „Czyste Powietrze” pod adresem: http://powietrze.mos.gov.pl/

Program „Energia Plus”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zdecydował o wydłużeniu terminu składania wniosków o dotacje w programie „Energia Plus” do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania środków. Program „Energia Plus” wspierający Odnawialne Źródła Energii jest skierowany do trzech grup beneficjentów takich jak: rodziny mieszkające we własnych domach, mali i średni przedsiębiorcy oraz samorządy. 

Program „Energia Plus” pozwala na: 

– pożyczki preferencyjne w wysokości od 1 do 300 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, (nie mniej niż 2% w skali roku),

 – częściowe umorzenie pożyczek (maksymalnie 10% udzielonej pożyczki do 1 miliona zł) dla przedsięwzięć z zakresu zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW,

– pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy, niż 15 lat.

Dotacje przeznaczone są tylko dla przedsięwzięć korzystających z technologii ORC (w ramach ciepłowni / elektrociepłowni / elektrowni geotermalnych). Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50%.

Szczegóły na stronie: http://www.nfosigw.gov.p

Liczne programy oferujące dotacje na fotowoltaikę lub pożyczki na korzystnych warunkach sprawiają, że Odnawialne Źródła Energii są coraz bardziej dostępne. Pozwala to osobom prywatnym na zwiększenie niezależności energetycznej oraz znaczne oszczędności dzięki niższym rachunkom za prąd. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.