Mój Prąd: Dotacja 5000 zł na fotowoltaikę

Mój Prąd: Dotacja 5000 zł na fotowoltaikę

Program „Mój Prąd” to rządowy projekt, który jest przeznaczony dla polskich gospodarstw domowych. W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznych na kwotę nie wyższą niż 50% kosztów instalacji. 

Program „Mój Prąd” – na czym polega?

Rządowy projekt „Mój Prąd” ma na celu wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej. Obejmuje on instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW, które nie zostały ukończone przed dniem ogłoszenia konkursu, czyli przed 23 lipca 2019 r. Za ukończoną instalację uważa się taką, której licznik został już podłączony przez zakład energetyczny. 

„Mój Prąd” – kto może ubiegać się o dotacje?

Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Wymogiem dla gospodarstw domowych chcących uzyskać dotację, jest zawarcie umowy, która będzie kompleksowo regulować kwestie połączone z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

Ile wynosi dotacja w programie „Mój Prąd”?

Kwota dotacji w programie „Mój Prąd” może wynosić nawet 5 tys. zł. Nie może jednak przekroczyć 50% całkowitego kosztu instalacji. Zazwyczaj koszt instalacji fotowoltaicznej przekracza 10 tys. zł, dlatego większość składających wnioski uzyskuje maksymalną kwotę dofinansowania. Dodatkowo dotacja w programie „Mój Prąd” nie jest opodatkowana.

Jak złożyć wniosek w programie „Mój Prąd”?

Wnioski w formie papierowej przyjmowane są tylko od podmiotów współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostali wnioskodawcy mogą złożyć niezbędne dokumenty drogą elektroniczną, do czego niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu. Aby poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie w programie „Mój Prąd”, należy przygotować następujące dokumenty:

– kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,

– dowodu zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie

– zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano 

– klauzulę informacyjną dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Szczegółowe informacje o etapach składania wniosku znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad.

„Mój Prąd” – drugi nabór 

31 stycznia 2020 r. ruszył drugi nabór wniosków i potrwa on do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W ramach programu „Mój Prąd” możliwe jest uzyskanie dofinansowania na więcej niż jedną instalację. Dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE). Beneficjenci otrzymują wypłaty z programu „Mój Prąd” po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.