Fotowoltaika w gminie Pawłowice

Korzystanie z energii odnawialnej coraz szybciej przestaje być kojarzone z luksusem i egzotycznym wydatkiem, stając się wyznacznikiem rozwoju i świadomości ekologicznej. Już nie tylko wielkie metropolie i zamożne miejscowości korzystają z takich rozwiązań; coraz częściej są nimi zainteresowane mniejsze miasteczka i gminy.

Do powyższego grona można zaliczyć także gminę Pawłowice wraz ze wchodzącymi w jej skład miejscowościami, takimi jak Krzyżowice i Pniówek. Dzięki unijnemu dofinansowaniu można było bowiem zrealizować na ich terenie projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gminie Pawłowice”. Koszt całej inwestycji wyniósł niespełna 1 mln złotych, jednak 60% tej kwoty uzyskano z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W drugiej połowie grudnia br. do użytku została oddana mikroinstalacja fotowoltaiczna, umieszczona na terenie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krzyżowicach. Zamontowane instalacje posiadają łączną moc ok. 128 kWp. Ich celem będzie zasilanie m.in. sitopiaskownika oraz stacji pomp w Pniówku, a także oczyszczalni biologicznej w Krzyżowicach.

Do budowy powyższej instalacji wykorzystano najnowocześniejsze panele fotowoltaiczne o mocy 327 W, które umożliwiają pobór energii nie tylko podczas słonecznych dni, ale również tych pochmurnych. Dzięki wykorzystaniu takiej technologii możliwe będzie wytworzenie ponad 123 MWh energii elektrycznej rocznie, która będzie wspomagać bieżące potrzeby krzyżowickiego GZWiK. W przypadku nadwyżek energii będzie ona transportowana do sieci, skąd może zostać pobrana w chwilach niedoborów.

Instalacja fotowoltaiczna w Krzyżowicach stanowi zaledwie pierwszą część planowanego przedsięwzięcia. Na początku 2018 roku zostaną oddane do użytkowania kolejne części tego projektu, wśród których znajdują się mikroinstalacje fotowoltaiczne zlokalizowane obok stacji uzdatniania wody w Golasowicach i Warszowicach.

    1 komentarz

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

W Radomsku pojawią się autobusy hybrydowe

Następny artykuł

Komisja Europejska ws. Ustawy o OZE to dobry znak dla polskiego sektora zielonej energii

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: ,
%d bloggers like this: