Gmina Ożarów Mazowiecki stara się o środki z WFOŚiGW na wymianę pieców węglowych

W 2018 roku ma ruszyć nabór do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie wymiany pieców węglowych w gospodarstwach domowych. Gmina Ożarów Mazowiecki ma zamiar skorzystać z tych funduszy.

Gmina Ożarów Mazowiecki zbiera deklaracje uczestnictwa w programie wymiany starych i mało efektywnych źródeł ciepła, którymi zazwyczaj są piece węglowe, na nowe ekologiczne. Ich zakup będzie realizowany, gdy gmina wybierze najkorzystniejsze oferty i pozyska środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Nie wiadomo jeszcze jakie będą szczegółowe warunki pozyskania dotacji oraz jakie koszty kwalifikowane zostaną nią objęte, ale w roku ubiegłym dofinansowanie dla jednego gospodarstwa wynosiło 75%. Maksymalna kwota jaką można było dostać to 5 tys. złotych, ale do większych inwestycji gmina z własnego budżetu dokładała 1500 złotych.

Gmina informuje, że ponawia akcję pozyskiwania funduszy z WFOŚiGW ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców wymianą pieców węglowych.

Deklaracje można składać w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim lub w wersji elektronicznej. Więcej informacji można pozyskać na stronie internetowej: www.ozarow-mazowiecki.pl. Wzór dokumentu dostępny jest we wspomnianym biurze.