III Kongres Energetyczny fundacji DISE

Za organizację III Kongresu Energetycznego, który odbył się w październiku ubiegłego roku, odpowiedzialna jest fundacja DISE. Główny cel tego typu wydarzenia to organizacja przestrzeni do wymiany poglądów oraz podjęcia dyskusji o polskiej i światowej energetyce. 

W trakcie ostatniej edycji Kongresu Energetycznego jego inicjatorzy oraz zaproszeni goście starali się odpowiedzieć na pytania o formowanie się polskiej polityki bezpieczeństwa energetycznego i jej normalizacji. Zwrócili uwagę na transformację współczesnych rynków energii. Składają się na nią m.in. dynamiczny rozwój technologii oraz formowanie się giełd energii i gazu.

Tematycznie odnoszono się również do efektywności, która powinna polegać na wdrażaniu innowacji i jakościowych zmian. Kongres stworzył więc możliwość wymiany poglądów i doświadczeń. Poczytać można o nich na oficjalnej stronie fundacji DISE. Udostępnione są tam poszczególne publikacje ekspertów.

Fundacja DISE (Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych we Wrocławiu) skupia osoby i instytucje zajmujące się bezpieczeństwem energetycznym. Wśród nich są: przedstawiciele nauki, menadżerowie i praktycy gospodarczy.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Biospołeczność – temat Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki

Następny artykuł

Elektrycznie po mieście – Electric Taxi

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: ,